Bio Dentistry Is The New Black

Bio Dentistry Is The New Black

Факт е, че в последните години се наблюдава недостиг на идеи, концепции и техники, основаващи се на утвърдени биологични принципи.

Естествено, най-сериозният играч в създаването на световни трендове – индустрията – имаше, а и все още има интерес към фокусирането на основните си ресурси предимно в дигитални технологии и в имплантология, без активно внимание върху разработване на продукти, съобразени с биологичните принципи и закони.

Днес обаче наблюдаваме нова тенденция в денталната медицина, която си проправя път фино, но сигурно. Защото модерната биологична дентална медицина означава няколко неща:

  1. Да погледнеш на пациента си холистично и да обърнеш внимание на взаимодействието между зъбите и органите на тялото.
  2. Да разбираш важността на превенцията и да мотивираш пациента си за правилна орална профилактика.
  3. Да работиш съгласно биологичните принципи.
  4. Да извършваш правилна диагностика и да инвестираш в съществуването ѝ.

„От биологичните принципи към съвършенство“ бе темата на най-сериозната дентална среща в Източна Европа – Sofia Dental Meeting. Лекторите ѝ бяха помолени да обяснят биологичните предпоставки зад своите най-актуални клинични решения и го направиха през октомври. Основната тема на предстоящото издание на международното изложение IDS е превенцията; едни от най-известните в световен план лектори в момента са вплели биологични принципи в разработването на своите техники: Игнацио Лой със своята революционна биологично ориентирана препарационна техника, Маркус Хюрцелер и Ото Цур, които прокламират т. нар. симплифицирана хирургия, предупреждават, че предотвратяването на периимплантита трябва да е включено в имплантологичното лечение; проф. Джовани Дзукели, гениален в своята мукогингивална хирургия, лансира термина „пластична мукогингивална хирургия“ и поставя ударение върху естетиката на пародонта и нежната грижа за него. Не е изтъркано да кажем, че природата има най-висшето познание, и ако само я имитираме и се съобразяваме с нейните закони, ще постигнем много.

Силните на деня в денталната професия отдавна са го разбрали. Затова са отделени от тълпата. Този брой е посветен на тях!