Харлоу, Великобритания: Сега, след като на много от въпросите, свързани с COVID-19, със симптомите, рисковете и времето за възстановяване, е даден отговор, учените са изправени

Клиничен случай Този сериозен естетичен проблем може да се лекува както само ортодонтски, така и в комбинация с хирургични корекции от различен тип. Важно е да

Д-р Eirik Aasland Salvesen, д-р Ida Koll-Frafjord, Норвегия ВЪВЕДЕНИЕ Много фактори могат да доведат до апикална коренова резорбция и заобляне, два от тях са ортодонтското преместване и

Проф. Paula Andrea Villa Machado, д-р Felipe Restrepo, д-р Kenneth S. Serota, Колумбия/Канада ВЪВЕДЕНИЕ Подобреното увеличение и визуализация, иновативните инструменти, новите обтурационни материали и включването на

Д-р Мирена Дойчинова, д-р Траян Добрев, България Клиничен случай Пациентът е 29-годишна жена без придружаващи заболявания. Беше насочена към нашата практика за релечение на зъб 46. Оплакванията

Giuseppe Romeo, Италия/САЩ ВЪВЕДЕНИЕ Възстановяването на естетиката посредством протетично лечение е област в денталната медицина, в която все по-широко навлизат дигиталните технологии. Редица изследвания са демонстрирали ефективността

Drs Jean Noël Vergnes, Agnieszka Mielczarek, Nikolai Sharkov, Maria Gkaveli, José Frias Bulhosa, Mohammed Bennani & Sylvain Levet, Франция, Полша, България, Гърция и Португалия   ПРЕДИСТОРИЯ През

Д-р Mario Perotti, Maurizio Melano, Marco Marzolla, Италия ВЪВЕДЕНИЕ Средната продължителност на живот на населението на Земята нараства, с което се увеличава и броят на пациентите с