„Ортодонтски клиничен случай с алайнери“ е името на категорията, която вече е учредена и включена в регламента на институционалната проява В момента тече подготовката на поредното 12-о

Въведение Комуникацията между зъболекар и пациент е важна, особено когато става дума за случаите на частична или цялостна промяна на усмивката. В днешно време е от

Дигиталната революция промени света и денталната медицина не прави изключение. Живеем в дигитална епоха: притежаваме материалите и техниките, които в комбинация с научни познания и

Абстракт Зъбната ерозия представлява химическо разтваряне на зъбните структури. Хранителните разстройства и гастроинтестиналните заболявания са доказани фактори, водещи до развитието на зъбна ерозия. Силно изразената зъбна

Въведение Концепцията за минимална инвазивност в денталната медицина може да бъде дефинирана като максималното запазване на здрави твърди зъбни тъкани, което например включва минималното отнемане на

Една различна перспектива към хирургично подпомогнато зъбно придвижване Въведение Алвеоларната декортикация (кортикотомия) отдавна се прилага съвместно с ортодонтското лечение, за да се ускори зъбното придвижване, както и

error: Съдържанието е защитено!