Специален проект – Лидери по време на криза

INSPIRE DENTAL ACADEMY Е АКАДЕМИЯ, ВДЪХНОВЕНА ОТ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ОБУЧАВАЩИЯ СЕ

Интервю с доц. д-р Тодор Узунов за новите проекти на „Узунов Дентал“

 

 

Д-Р ТОДОР УЗУНОВ

е доцент в Катедрата по протетична дентална медицина на ФДМ, МУ–София, от 2015 г. Съсобственик на лечебно заведение „Узунов Дентал“. Заместник-декан по международна интеграция и чуждоезиково обучение от 2020 г. Заместникпредседател на Българския зъболекарски съюз и председател на Комисията по комуникация на Българския зъболекарски съюз от 2017 г. Президент на Асоциация Sofia Dental Meeting за 2019 г. Главен секретар на Българското научно дружество по дентална медицина от 2010 г. Акредитиран лектор по ПМОЛДМ на БЗС. Участва в над 100 научни конгреси, симпозиуми и конференции в България и в чужбина. Научен ръководител на докторанти и специализанти по протетична дентална медицина.

 

Представете „Узунов Дентал“. Какви специалисти имате в екипа си?

„Узунов Дентал“ е дентална клиника, в която познанията и талантът на екип от съмишленици намират простор за изява и развитие. Специализирани сме в целия спектър на денталната медицина, с богат клиничен и преподавателски опит, което ни позволява да предложим цялостна здравна грижа за нашите пациенти. Това е причината да сме изключително педантични към избора на нови членове на екипа, за развитието на които посвещаваме много време и усилия. Така гарантираме на нашите пациенти, че лечението се осъществява в синхрон с най-подготвените в своята сфера специалисти от началния етап до крайния резултат. Изключително много държим на откровеното и почтено отношение, при което целият лечебен план, всяка клинична стъпка, която предприемаме, е внимателно обяснена и съгласувана с пациента. Считам, че именно доверието, на което държим, е в основата на спокойствието, с което пациентите приемат лечебните процедури дори когато са продължителни и изморителни.

Вече се изтърка фразата, че една криза носи със себе си предизвикателства, но и възможности. Каква беше реалността във вашата структура? Промени ли пандемията по някакъв начин визията на „Узунов Дентал“, както и съдбата на новите ви проекти?

Безпрецедентната ситуация, в която попадна цялото общество, ни принуди да преустановим плановата дейност на нашата клиника в началото на пандемията от COVID-19. Безспорно първите седмици бяха посветени на реорганизация на спешните клинични случаи и преценка на прекратените комплексни лечения. Това, което получихме, беше свободно ВРЕМЕ, може би най-дефицитният ресурс в натовареното ни ежедневие. В резултат на тази възможност с усилията на целия екип на „Узунов Дентал“ успяхме да организираме и завършим два много важни проекта за бъдещото ни развитие. Съвместно с нашата зъботехническа лаборатория създадохме иновативен дигитален център SUPREME 3D, който е снабден с една от най-качествените и производителни CAD-CAM системи Ceramill Motion 2 на световния лидер в денталните иновации Amann Girrbach. Осигурихме възможност за лабораторно дигитализиране и трансфер на информация и бързо 3D принтиране на работни модели и протези. Освен задоволяване нуждите на клиниката с целия спектър от съвременни безметални възстановителни конструкции, отговарящи на най-високите изисквания за естетика и механични качества, новият център изпълнява и научно ориентирани проекти съвместно с водещи производители на дентални материали. В момента разработваме дигитални решения за лесна и ефективна свързаност на дигиталния център с партньорски дентални клиники и зъботехнически лаборатории.

Вашата клиника налага иновативната диагностика с инфрачервена термография. Разкажете повече за това.

Инфрачервената термография е въведена в областта на денталната медицина у нас от д-р Рая Грозданова като обективен диагностичен метод за откриване на скрити възпаления в лицево-челюстната област. Методът е неинвазивен и напълно безопасен за приложение, тъй като регистрира излъчваната от човешкото тяло топлина. В резултат на многогодишния си опит в нашата клиника д-р Грозданова установи, че освен от зъбен произход с тази изключително прецизна диагностика се откриват патологични процеси с произход сливици, синуси, лимфни възли, щитовидна жлеза и др. Освен това анализът на инфрачервени изображения на цяло тяло дава насоки за налични скрити заболявания извън лицево-челюстната област, така че това е обща диагностика за безсимптомни, хронично протичащи възпаления. На редица научни конгреси сме представили резултати от многобройни клинични случаи, диагностицирани при нас с помощта на инфрачервената термография. Това е причината при пациенти, нуждаещи се от комплексно мултидисциплинарно лечение, задължително да назначаваме термографско изследване наред с класическите образни и параклинични изследвания.

Вие ежедневно вдъхновявате студентите във Факултета по дентална медицина, където преподавате, както и много свои колеги с курсовете, които водите. Съвсем скоро предстои стартирането на ваш най-нов проект в сферата на обучението на дипломирани дентални лекари: INSPIRE DENTAL ACADEMY. Как се стигна до идеята за тази академия, кога ще бъде факт и къде ще бъде ситуирана физически?

Голяма част от нашия екип сме преподаватели във Факултета по дентална медицина в София. В цикъла на професионално усъвършенстване всеки дентален специалист стартира с придобиване на теоретични знания, най-често в групова среда, преминава през фазата на наблюдение и асистиране, за да достигне до етапа на индивидуално изпълнение на лечебния процес, подпомаган от своя учител. Именно върху последните два етапа от еволюционната крива се фокусира екипът на INSPIRE DENTAL ACADEMY.

Всеки колега, който има нужда да усъвършенства професионалните си умения, посочва сферата на своите интереси и конкретно какви знания и умения иска да придобие. На базата на това се разработват индивидуална учебна програма и персонален план и време за провеждане на курса. По този начин вярваме, че можем да постигнем 100% ефективност в обучителния процес, концентрирайки вниманието си изцяло върху един участник.

Д-р Димитър Костурков е вдъхновител на този образователен проект, който се реализира в нашата клиника, защото ние вярваме, че съчетаването на академичен дух и специфични професионални компетенции ни дава възможност да предложим образователна концепция, при която обучението е вдъхновено изцяло от участникa. Това е причината да изберем името INSPIRE DENTAL ACADEMY – академия, вдъхновена от потребностите на обучаващия се.

INSPIRE DENTAL ACADEMY предлага обучение в разнообразни области: от дентална диагностика, алергология и дигитална документация, през хирургия и ендодонтия, до протезиране и естетично възстановяване на зъбите с най-новите технологии и материали. Освен индивидуално обучение се провеждат и малки групови курсове. Например обучение за дентален екип или клиника. INSPIRE DENTAL ACADEMY стартира преди месец с първите обучаващи се, запитванията насочваме към inspiredentalacademybg@gmail.com.

Вие участвате в настоящия ни брой в качеството на дентален лекар, собственик на дентална клиника, който е вдъхновяващ преподавател и лидер предприемач. Всички знаем, че зад всеки голям успех стоят и много неуспехи, за които избягваме да говорим. Ще се радваме да споделите за ваш професионален провал, неуспех или сериозно предизвикателство, с което сте се срещнали и което ви е подействало катарзисно и ви е мотивирало да промените посоката и да тръгнете по пътя на успеха.

Ако приемем, че всяко професионално развитие е разказ за редуващи се успехи и изпитания, нашият път не е по-различен. Преди почти 20 години, когато се дипломирах, нагласата в съсловието беше да умееш и работиш всичко в денталната медицина. Сега отчитам, че това е грешка, която трудно се преодолява и забавя индивидуалното развитие. Обикновено всеки един от нас практикува и се развива с огромно желание в една или две дентални дисциплини. Колкото по-рано открием кои са областите на нашия интерес и се фокусираме изцяло върху тях, толкова побързо ще постигнем високо професионално ниво. Разбира се, следващата стъпка е създаването на екип от колеги, специализирани в различни дентални направления, с които можем да изпълним комплексно лечение на най-високо ниво. Това е посланието, с което винаги изпращам моите студенти по трудния, но вдъхновяващ път на нашата професия.

 

КАК СЕ РАЖДА НОВ ДЕТСКИ ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР В СИТУАЦИЯ НА ПАНДЕМИЯ

Разказва д-р Цветелина Дучева – оперативен директор на новия дентален проект, който ще влезе в експлоатация през месец май т.г.

Д-Р ЦВЕТЕЛИНА ДУЧЕВА

се дипломира като лекар по дентална медицина през 2002 г. във Факултета по дентална медицина към Медицинския университет–София. Част е от екипа на DENTAL CLINIC PETAR DUCHEV, където завежда детския прием. Тя е специалист в микроинвазивното лечение на деца и подрастващи, има множество международни практики и следдипломни обучения, свързани с лечението на деца под медицински сън, както и лечение на деца със специални потребности. Член е на International Association of Paediatric Dentistry (IAPD), лектор е в училище за бременни и родители, както и на тясно профилирани български и международни конференции, свързани с детското орално здраве. Майка е на 2 момичета близнаци. Децата са нейната слабост, а профилактиката и здравето на детските зъби са в основата на професионалните ѝ интереси.

 

За да започне да работи като детски дентален лекар, работа, която сега ангажира почти 90% от работния ѝ ден, е трябвало да измине доста път. Осъзнава, че иска да е зъболекар, още когато е на 5–6 години. „Страдах от кариес на ранното детство, предните ми млечни зъби бяха силно разрушени и третирани със сребърен нитрат от стоматолога, който ме лекуваше. След което получих „черната усмивка“ , характерна за този тип „лечение“ и заради която не се усмихвах почти 2 години. В първи клас се съгласих наведнъж да ми извадят и 4-те предни горни резеца, тогава бях толкова щастлива с беззъбата си уста и реших, че никога повече няма да спра да се усмихвам… Затова, когато започнах да уча стоматология и при завършването ми през 2002 г., бях готова да работя всичко и на всяка цена само за да стана добър професионалист и да мога да помагам на хората.“ Вече почти 20 години са минали от първия ѝ работен ден, но твърди, че всеки следващ ден е все по-интересен. Особено в последните 7 години, когато заедно с д-р Петър Дучев са изградили детския проект към Дентална клиника „Петър Дучев“. Че призванието ѝ е детски стоматолог, тя открива по идея на техния франчайзингодател – бизнесмена визионер проф. Ярослав Заблотски. Д-р Дучева споделя, че той всъщност ѝ помага да преоткрие своето призвание да лекува деца, защото по думите ѝ го е видял в нея, преди тя самата да го осъзнае. А като майка на близнаци момичета успява да съвмести в работата си любовта към децата (нейни и не само) и модерната дентална медицина.

И СЕ РАЖДА ЕДНА ДОБРА ИДЕЯ…

В ситуация на пандемия и на доста катаклизми в личния живот на д-р Дучеви през март 2020 г. се появява инвеститор, който успява да повярва в проекта за модерна детска дентална медицина, и така през октомври 2020 г. МДЦ Дентална клиника „Петър Дучев“ АД сключва договор за наем на идеалното помещение, в което ще се помещават Детска дентална клиника и Дентал кеър офис. На площ от 1000 кв. м, разположени на два етажа, отново ще бъде спазена концепцията от предходната Дентална клиника „Петър Дучев“ за разделен прием на деца и възрастни. Идеята е да се осигурят на малките пациенти профилактика и лечение съгласно всички най-съвременни, надеждни и предвидими стандарти. А на тези от децата, които имат нужда от лечение под наркоза, е отделен операционен блок с две операционни, оборудвани с назодихателни апарати и цялата техника, подсигуряваща това специфично лечение. Към всяка операционна има и самостоятелна стая за подготовка и възстановяване.

„За пациентите над 18 години и на родители на малките пациенти в рамките на нашия Дентъл кеър офис предоставяме една-единствена услуга – орална хигиена и грижа за зъбите, която не е свързана с болка или инвазия. Това ще е мястото за т.нар. ЗДРАВИ пациенти, които нямат нужда от друго лечение, а само от профилактика и хигиена, от препоръка и напътствие как да запазят своята здрава усмивка завинаги“ – обяснява д-р Дучева.

Подобно на клиниката на ул. „Раковски“ 124, и тук залагат отново на финландската марка PLANMEСA, с която ще бъде изцяло оборудван новият обект. В клиниката място ще намерят и доста иновативни решения, като например специална система за пречистване и филтриране на водата, към която е присъединен целият водопровод и която ще снабдява директно всяка дентална установка, термодезинфектор и автоклав с вода, която в същото време ще е идеална за директна консумация. Ще има и Дентал кафе – място, където пациентите ще се наслаждават на топли напитки, гарнирани с полезни десерти.

ЗАЧЕВАНЕТО НА ИДЕЯТА

Идеята за нова клиника идва преди 2 години, когато започва да нараства обемът на детския съботно-неделен прием в клиниката на „Раковски“ и той става крайно недостатъчен, за да поеме дори месеци напред желаещите пациенти, а техните картони започват да заемат по-голямата част от картотеката.

Благодарение на груповите и индивидуалните курсове по детска дентална медицина, които д-р Дучева провежда в клиниката за общопрактикуващи стоматолози, много от колегите ѝ започват да насочват своите пациенти за лечение под медицински сън. „Доверието им в качеството на нашата работа и спазването на принципите се отразява и на техните практики, защото след едно такова лечение децата се връщат при своите зъболекари съвсем спокойни и готови да съдействат. Хубавото в тази колаборация е и наличието на правилна схема за профилактика и превенция на бъдещи усложнения“ – с усмивка добавя д-р Цвети Дучева.

Освен това през 2020 г. стремглаво се увеличава притокът на т. нар. спешни пациенти и деца с битов травматизъм, особено в периода март–октомври. Започват да имат и седмичен прием, удължават работния ден, за да смогват.

ЗА МАЩАБНИТЕ ПРОЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ, КОЯТО ОБИКНОВЕНО Е ПРЕДИЗВИКАТЕЛНА

Най-голямото предизвикателство се оказва самият проект и обемът му – 1000 кв. м площ, самостоятелна сграда с подземен паркинг и директна връзка на паркоместата с клиниката, зелени площи около нея и голям жилищен комплекс в непосредствена близост. Което означава освен смяна на предназначение от офис в медицинско заведение също и съобразяване с всички общински разпоредби и нормативни уредби поради статута на самостоятелен обект. Най-трудната част в планирането и изграждането на сградата се оказва липсата на всякаква вентилационна система. За отворените офис помещения няма проблем, там вентилацията може да се осигурява от отваряеми прозорци на фасадата. Но когато от едно помещение на всеки от етажите с площ 500 кв. м трябва да бъдат оформени 4–6 кабинета, зона за изчакване, отделни регистратура, бек офис, рентгенов кабинет, стерилизационна, конферентна зала, зона за персонала, мокри помещения, тоалетни за пациента и служителите, операционен блок, а това се постига с преградни стени, е нужна отделна вентилационна точка, която да стига до всяко едно помещение. Освен това в ситуация на COVID-19 изискванията за количество свеж и пречистен въздух са на максимални стойности. Затова най-тежката част е била да се свали целият таван и на двата етажа, да се прокарат наново всички комуникации, като на местата, където те се срещат, инфраструктурата прилича на разпределителна гара. Огромни рекооператори и металните тръби за вентилация, трасета за видеонаблюдение, озвучаване, интернет, цялата слаботокова и силнотокова инсталация, вода, канал, системи за контрол на достъпа, хиляди метри кабели и жици кръстосват тавана и пода, стотици метри тръби – ПВЦ и медни – са заложени в стените. „Много е сложно да създадеш график на отделните групи работници, да организираш доставки, транспорт, а успоредно с това да работиш и като детски зъболекар и майка!“, продължава разказа си д-р Цвети Дучева и добавя, че въпреки че официалното откриване на клиниката ще е през месец май т.г., от опит знае, че за доработки и окончателни детайлни напасвания ще са нужни поне още 6 месеца.

ЗАЩО, ПРЕДИ ДА СТРЕЛЯШ В ЦЕЛТА, ТРЯБВА ДА СИ УЧИЛ СТРЕЛБА В МИШЕНА

Д-р Дучева споделя, че до момента не са имали сериозен неуспех или провал, защото винаги се подготвят, преди да се хвърлят в непознатото ново. И това отново е урок, научен от споменатия по-горе проф. Ярослав Заблотски. Споделя за една отрезвяваща случка за нея и д-р Дучев, който тя определя като основен двигател на тяхното развитие. Това е срещата им през 2008 г. с една истинска и работеща със строги правила, стандарти и принципи стоматологична бизнес система, ръководена от проф. Заблотски в един град на запад от Киев – гр. Лвов, След една безсънна нощ д-р Дучев задава въпрос на техния бъдещ франчайзингодател: „Ако вземем кредит 1 милион и направим такава клиника в София сега, ще можем ли да си върнем заема и да заработим на печалба?“, а украинският бизнесмен му отговаря: „Не, трябва ти още време, за да изградиш и подготвиш себе си и екипа си за тази стъпка. И тук не става дума само за пари, те са само малка част от ресурсите, от които зависи твоят успех, останалите са технологии и успешен екип!“. Затова 5 години се подготвят за проекта с клиниката на ул. „Г.С. Раковски“, а от 2019 г. започват да се подготвят за настоящия проект с детската клиника и Дентал кеър офиса. „Оказва се, че най-ценният, но и ограничен ресурс в съвременния ни живот е ВРЕМЕТО. Надяваме се да имаме още време, за да надградим и мултиплицираме тези проекти!“ – завършва разказа си д-р Дучева.

 

ЗЪБОЛЕКАР С КАУЗА

Д-Р МЛАДЕН КАМБОВ

завършва висшето си образование във ФДМ–София през 2008 г. От 2009 г. работи в собствена практика, ориентирана в областта на цялостните възстановявания, имплантологията и естетиката, като за няколко години успява да изгради устойчив екип от 20 души. През годините е създал свой работещ модел за управление на дентална практика, насочен към изграждането на ефективен екип и привличане на доволни и лоялни пациенти. През 2018 г. печели престижната награда „Усмивка на годината“ в категория „Имплантологичен случай“ и наградата „Най-добър млад имплантолог“ на България. През 2019 г. печели „Усмивка на годината“ в категория „Комплексно естетично възстановяване“, а през 2020 г. отново в „Усмивка на годината“ е победител в категория „Керамични възстановявания“. Член е на асоциациите Sofia Dental Meeting, Българското дружество по пародонтология и Българското дружество по естетична стоматология.

Вече почти 12 години следвам мечтата си да създавам красиви усмивки. Късметлия съм, че работя това, което обожавам да правя. Виждам промяната в пациентите след нашата намеса, която съм щастлив, че е не само визуална, те стават по-уверени и респективно – по-щастливи! Това ме мотивира да градя екип от специалисти, които се припознават в каузата на клиниката „Вашите здрави и красиви зъби“, и заедно да предоставяме най-добрата дентална грижа, на която сме способни.

Дентална клиника „Камбов“ създадох преди близо 12 години и оттогава нашата концепция – да поставяме личността в центъра на практика ни и да се фокусираме върху индивидуалните нужди на всеки пациент, винаги е била водеща сила, която е е актуална до ден днешен.

На 1 февруари 2021 г. заедно с моя екип открихме така дългоочакваната по-голяма клиника. В нея вложихме цялото си сърце и душа, за да я направим точно такава, каквато винаги сме си я представяли – голяма, функционална и с всички удобства за пациентите ни.

На първия етаж се намира нашата рецепция, където пациентите могат да изчакат своя час, докато координаторите ни се грижат за техния комфорт. Тук е разположен и кабинетът ни за хирургия и за трудноподвижните пациенти. На втория етаж са кабинетите ни за имплантология, ортодонтия, ендодонтия и консервативно зъболечение, всеки от които е оборудван с най-новите столове А-dec, микроскоп и интраорален скенер за дигитални отпечатъци. Разполагаме и с първата в България система за дезинфекция на въздуха NOVAERUS, инсталирана в дентален офис. За дезинфекцията и стерилизацията на инструментите ни разполагаме със система на W&H за автоклавиране и индивидуално опаковане на инструменти.

Обученията и нашето развитие като екип винаги са били сред основните ни приоритети, затова в клиниката организирахме и зала за лекции и обучения. В нея ще се провеждат и обучения на колеги зъболекари, които искат да повишат своите компетенции и знания. В бъдеще сме планирали и организиране на дигитална зъботехническа лаборатория, съобразена с новостите в денталната медицина.

Планирах да създам нова и по-голяма клиника още преди 2 години, тъй с като екипа ни имахме нужда от повече пространство, за да развием потенциала си поефективно. Започнах да търся просторен обект, който да се намира в същия район, в който беше и настоящата ни клиника – около Медицинска академия. Важно е локацията да бъде удобна за пациентите и за хората, които работят при нас, да е в центъра на София и да има транспортни връзки с останалите части на града. След продължително търсене не успях да намеря подходящ обект, който да събере целия ми екип от специалисти, затова отворих втора клиника с 2 стола. Още тогава знаех, че това е само временно решение, и продължих с търсенето на нов обект. След около една година и половина, точно около началото на епидемичната обстановка в България, намерих помещение, което отговаряше на настоящите ни нужди и имаше потенциал за развитие.

„ Да осъществя проекта си и да направя голяма инвестиция по време на глобална криза беше най-голямото предизвикателство за мен.“

Към това бих добавил и неизвестността, защото не се знаеше дали отново няма да влезем в локдаун и да се стопира ремонтната дейност. Щастлив съм, че всичко протече нормално и нямаше големи промени по първоначалния план.

Най-голямата промяна, която пандемията оказа, е, че трябваше да се адаптираме бързо към постоянно променящата се среда, но в света, в който живеем, това е необходимо, за да оцелеем. По план се очакваше да стартираме клиниката през ноември 2020 г., но редица непредвидени обстоятелства ни забавиха. Това беше нормално предвид обстановката и в никакъв случай не ме обезсърчи. Важно е да следваш конкретните си цели, без да си създаваш предварителни очаквания – това е моята ваксина срещу провала.

Провал за мен е само когато се откажа от някоя своя цел, всичко останало е обратна връзка и информация, която ми дава възможност да продължа напред.

Отварянето на втора клиника, която просъществува малко повече от година, може да се отчете като грешка в инвестиционен план. Инвестирах средства, които не успях да възвърна. От друга страна, ако не го бях направил, щях да загубя много ценни хора от настоящия си екип, което щях да отчета като по-голяма загуба. Тази грешка ме научи да разширя погледа си в менажирането на повече обекти и да оптимизирам работния процес.

.   

Д-р Младен Камбов участва в настоящия ни брой като пример за млад успешен лидер по време на криза. През февруари 2021 г. той отвори своята нова клиника, в която менажира екип от 20 души, с които заедно създават нови усмивки на пациентите.

За предизвикателствата, които среща, когато стартира нов проект по време на световна криза, за провалите, които учат, и за силата на професионалния екип четете в разказа от първо лице на д-р Младен Камбов.

 

РАЗМИСЛИ НА ЕДИН ЗЪБОТЕХНИК

КОНСТАНТИН ФИАЛКОВСКИ

е зъботехник, собственик и управител на една от най-успешните и бутикови зъботехнически лаборатории в страната – „ФИАДЕНТА“, Варна. Практиката си създава през 1995 г., като към настоящият момент екипът му се състои от 8 души. Неколкократно е бил член на журито в конкурса „Усмивка на годината“ в първите години на неговото създаване, както и opinion leader на водеща търговска компания.

 

Липсата на новини понякога е добра новина!

Сравнима с 2019 г. като обем работа, 2020 г. се оказа без особена разлика – пренебрежимо малък спад, окончателно – 0.6% в оборота. Стартирах практиката си в 2020 г. с очаквания за 4–4.5% ръст на базата на отворените в 2019 г. сериозни проекти, както и повишения интерес към разширените ни възможности за по-качествени услуги и за мен беше шокиращо попадането в капана COVID-19.

През първата половина на годината неизвестността и ограниченията предизвикаха силни смущения в ритъма на лабораторията. Немалка част от планираните лечения бяха забавени или отложени. Беше разклатен балансът в работните взаимоотношения както с клиентите, така и служебните. От най-голяма важност беше поддържането на смислена линия на поведение, без хаос в ангажиментите и с ободряващо общуване в лабораторията.

Сега мога да отбележа, че този период оказа положително възпитателно въздействие за израстването на целия ни екип.

Втората половина на 2020 г. донесе ново предизвикателство – ускорено да компенсираме забавянето от предишните месеци, без да удължаваме сроковете за отработване на поръчките, като осигуряваме познатото и очаквано високо качество на услугите, докато обемът работа чувствително нарастваше. Зъботехниката, като важна част в сектора на денталната медицина, обслужва човешка нужда, която само се задълбочава и натрупва.

„ Това означава, че освен поддържането на висок професионализъм е важно качеството и състоянието на нашата емпатия, за да сме полезни и трудът ни да е стойностен и желан.“

Респект към партньорите ни в денталните практики и клиники, които, ощетявайки комфорта си, успяха да осигурят здравословна среда за пациентите си, с което възстановиха доверието им и нормализираха работния ритъм! Годината приключихме с удовлетворение от свършената работа и самочувствие, с което уверено да посрещнем 2021 г.

LOCKDOWN! 2020 г. ни разтресе. С удивителен знак напомни на човечеството колко се е възгордяло.

Заблудата, че всичко ни е на един клик разстояние или на няколко часа полет, рязко се опреснява, надявам се, отрезвяващо. Непредвидените обстоятелства се оказаха непоносимо изобилни, фатални за милиони хора по света…

2021 г. ще е естествено ехо на изминалата 2020 г., но по-тегава поради осъзнаването на случващото се. Гузно вече си признаваме колко сме уязвими, колко сме си важни един за друг, колко си липсваме.

С цялата си сложност, 2021 г. отваря широко поле за сътрудничество и повишена отговорност спрямо околните. На технологично ниво за кратко време се внедриха успешни начини за реализацията на умения и услуги. Под натиска на пандемията се развиват доскоро спящи качества у хората. Сред страхове, негодувание и дефицити, света продължава да го има, остава си най-доброто място за живеене.

„ Научихме много, по трудния начин, но трудностите ще забравим, а полезното ще остане.“

Благодарение на човешката находчивост, плюс дълбоко вкоренения инстинкт за съмосъхранение, на базата на новопридобития опит и добрия, жилав човешки инат, 2021 г. все пак ще ни върне обратно в живота, който обичаме.

С овладяване на здравната криза и възстановяване на емоционалното и менталното състояние на хората отново ще се повиши потреблението, което на свой ред да задвижи икономиките. Процесът едва ли ще приключи в рамките на 2021 г. Ясно е, че ни очакват нови предизвикателства, които с дух, вяра и воля ще преодоляваме и занапред, както и досега се случва в човешката история.

Неблагоприятните обстоятелства са гориво за двигателя на успеха! Благоприятните – също:-)

Професионалните ми намерения продължават да са свързани с утвърждаване на доброто име на практиката ми, а това изисква развиване на умения и капацитет.

В края на първата половина на 2020 г. на служба във „ФИАДЕНТА“ бяха назначени още двама нови колеги зъботехници – способни млади кадри. През текущата 2021 г. предстои те да бъдат въведени ефективно в работните процеси и овладяването на модерните технолoгии в зъботехниката и денталната медицина. За мен това е важен и забавен процес, защото води до повишаване на ресурсите на целия персонал. Смисълът на усвояването и прилагането на съвременни методи за създаване на дентални продукти преминава през разбирането, че няма самоуправляващи се процеси. За създаването на стойностен дентален продукт, уникален по своя характер и приложение, са необходими контрол и управление от креативни специалисти, работещи в екип.

Днес вече не е сложно да се „напазарува“ надеждна, бързопродуктивна техника, с мощен софтуер, осигуряваща преработването на все повече видове материали за дентални нужди, но е необходимо да се вложи много лична менторска и модераторска енергия за изграждането на професионалисти в бранша. Упорито ще продължавам да работя върху собственото си израстване, за да бъда полезен за колегите и партньорите си. Днешните обстоятелства изискват още повече кураж и въображение, нов подход и нови решения!

Каквото и да се случва, се грижим за работата си! A в личен план – нищо различно. Ще се любувам на успехите на близки и приятели, както и на хобитата си – литература, фотография и офроуд приключения – моите източници на човешко и творческо вдъхновение.

И, да, твърдо „за“ ваксината съм!

Има много хора, които не подозират, че застрашават околните, защото, докато са заразени, при тях няма симптоми, които да им дадат сигнал, че нещо опасно се случва. При „обичайното“ протичане на заразата минават 5 дни до първите проблеми. Това кумулативно е много дълъг период на скрито, невидимо разпространяване на инфекцията.

В първите дни, след като през 2020 г. излезе информация, че се очертава пандемия поради COVID-19, си позволих присмехулно отношение – коронавирусите са христоматийни за човечеството, още повече за медиците, като същина и информация. Присмивах се на ужасяващите заявления на непознати за мен професионалисти – нали и през 2003 г. и в България имахме множество заболели от SARS 1, без „много жертви“ (а има ли жертви, те никога не са малко!), почти безшумно… и така, докато не изтрих телефонните номера на няколко от познатите си поради… смърт.

Меркантилността на фармацевтичните производители, на борсовите магнати, на комплексираните елити и пр. не отменя ползите от научните смисли, постижения и резултати. Ваксините и ваксинирането са доказали ползите си в битието на човечеството, молитвите също. Приятно е да отбележим, че не си пречат.

Не ми се очертават служебни пътувания, не съм турист – любител на посещения на екзотични дестинации, и ми е приятно да си пия бирата в тесен приятелски кръг.

И все пак, за да могат хората да си живеят както им харесва, ще си мия ръцете, ще си нося маската и ще си поставя ваксина.

.

 

ЗНАНИЕТО Ѝ Е ПАТЕНТ

Дерматологът д-р Мария Тончева в интервю за Dental Tribune

Д-Р МАРИЯ ТОНЧЕВА

е дерматолог и собственик и управител на компания „FILLMED България“. Тя е с призната специалност дерматология, магистър по естетична медицина от Медицинския университет в Ница, Франция. Международен лектор и тренер е по миниинвазивни процедури. Притежава патентован метод (ускорената автоложна тъканна регенерация) и биорегенеративен филър. Управлява собствен кабинет по естетична медицина в болница „Вита“. Автор е на множество научни публикации в областта на естетичната медицина в наши и чужди издания. Д-р Тончева участва в специалния проект на настоящия ни брой, защото е пример за успешно справящ се професионалист в криза.

 

Д-р Тончева, вие сте уважаван естетичен дерматолог не само в границите на родината ни, но и отвъд тях. Разкажете ни за дългогодишната си практика в Лондон.

През 2016 г., докато живеех и работех като дерматолог в Англия, получих предложение за обучение на лекари в новооткрита лондонска клиника за пластична и естетична хирургия на Харли Стрийт, част от престижна верига клиники в Дубай. Имаха желание да прилагат в практиката си патентования ми метод за ускорена автоложна тъканна регенерация. Така се започна и тази практика продължава и до днес.

Мениджмънтът хареса много резултатите и ми предложи сътрудничество. По късно получих предложения за партньорство от различни институти за обучение на лекари на миниинвазивни процедури в Англия. И до днес отскачам до Лондон, за да преподавам.

Въпреки че сте живели и работили дълги години в САЩ и Англия, успявате да разработите и изключително успешна медицинска практика в България. Ваши пациенти към момента са множество известни личности. На какво смятате, че се дължи успехът ви?

Направих сериозна инвестиция на време в академично обучение. За да си добър, трябва да се учиш от найдобрите! За мен най-добрата школа по естетична медицина е френската, която е с повече от 40 години история на университетската медицинска специалност. Когато открих моите учители, преминах пълен курс на обучение и завърших като магистър по естетична медицина в Медицинския университет в Ница, Франция. Тогава разбрах, че това е моето призвание, и продължих да се развивам в тази сфера.

Отделно от това твърдо вярвам, че в днешно време хората все повече ценят високия етичен кодекс на своя лекар. Често повтарям, че колкото и добър професионалист да си, ако не спечелиш доверието на пациента, професионалните ти умения не струват и пукната пара. Доверието е двупосочен процес и то е решаващият фактор, за да се случи химията между пациента и мен. Може би точно тази философия се е оказала твърде работеща при мен. Всеки специалист от нивото на своите знания и практически опит формира свой подход за решаване конкретните нужди на пациентите. Резултатите, които се постигат, зависят от правилния анализ на състоянието, подбора на метод за корекция, избора на продукт или апарат и техническите умения на изпълнителя. Преценката за търсения резултат има доста елементи на субективизъм, както е субективно и разбирането за естетика. Три неща са абсолютно задължителни в работата ми: 1) Пълно съвпадение между очакванията на пациента и моето виждане за резултат. 2) Гарантиране на най-висока степен на безопасност, поради което изборът на продукти е безкомпромисен по отношение на качеството. Продуктите остават в лицето след процедурата. 3) Стремеж към постигане на естествена визия, запазване на индивидуална изразителност и задържане на резултата за дълго време.

Въпреки натоварения график в медицинската ви практика отделяте сериозна част от времето си за преподавателска дейност. Кое бихте определили като по-голямата ви страст: преподаването или практикуването?

Обичам и двете, както бих обичала еднакво двете си деца. Но като че ли напоследък ми се иска да отдавам все по-голяма част от времето си на преподавателската работа. С годините натрупах много опит и познания и имам какво да предам на учениците си. Ще е нечестно всичко да остане у мен. А и харесвам ужасно много преподавателската работа. Изключително вдъхновяващо е да усещам стремеж към усъвършенстване. Това ме зарежда задълго.

Отделно от това естетичната медицина е сериозна медицинска специалност. Практикуването ѝ изисква детайлни познания по анатомия на главата и шията на човека, интимните процеси на стареене на тъканите и задълбочено познание на механизмите на действие на прилаганите методи, процедури и продукти. България, за съжаление, е една от малкото страни в света, в която отсъства академична медицинска специалност „Естетична медицина“. Това означава, че няма регламентирано обучение, няма школа, няма дори къде подробно да научиш анатомия на главата, няма и изпит за придобиване на квалификация. Нито една от регламентираните медицински специалности в България не дава теоретична и практическа подготовка за стареенето на лице, шия и деколте и цялото тяло. За да се сдобиe с нужните знания и умения, всеки, който е тръгнал по този път, търси различни източници. Тази необходимост от качествени знания ме провокира с мои съмишленици да създадем FACE (facial aesthetic center of education). Това е независима от индустрията академия, където съм поканена да изпълнявам ролята на научен директор. Надявам се младите лекари, които искат да придобият теоретични знания и правилни технически умения, да се възползват от тази възможност за професионално обучение и развитие.

Напоследък все повече млади дентални лекари включват в своята практика допълнителни услуги за пациентите си, свързани с употреба на филъри, ботокс и PRP. Какво е вашето мнение за това?

За разлика от много мои колеги, аз не просто приветствам това денталните лекари да включват естетичните процедури в своето портфолио от услуги, а дори работя в името на осъществяването на този факт.

„ Логично е едни добре запознати с човешката анатомия специалисти, на които професията им е осигурила по подразбиране чудесна мануалност, да се справят безпроблемно с процедури, които се смятат за запазена марка на дерматолози.“

Затова и с удоволствие и лично спокойствие предлагам обучения за дентални лекари.

Каква е палитрата от курсове, която предлагате на денталните лекари, и как и къде протичат тези обучения?

Интересува ни само зоната на лицето, шията и деколтето. Все пак целта ни не е да превръщаме денталните лекари в дерматолози. Фокусът са 4 теми: „Употреба на PRP/PRF“, „Употреба на филъри“, „Употреба на ботулинов токсин“ и „Ускорена автоложна тъканна регенерация“. Обученията могат да бъдат за начинаещи и за напреднали и се случват в моята клиника, която се помещава в болница „Вита“.

Известна сте с въвеждането на PRP в България през 2010 г. Много дентални лекари, които са се снабдили с центрофуги в кабинетите си, за да работят PRF терапии, вече са започнали да осъществяват и PRP. Какви са показанията за тази процедура?

PRP e терапия с богата на тромбоцити плазма със или без добавена към нея неомрежена хиалуронова киселина. Това е напълно регенеративна процедура, при която се възстановяват травматично увредените тъкани, намаляват бръчките и пигментните петна, свиват се порите, подобряват се еластичността и плътността на кожата, възвръщат се свежестта и младежкият ѝ вид. Тази терапия се използва успешно и за лечение на косопад. От процедурата полза могат да имат всички хора независимо от възрастта. Единствените ограничения са за хора с онкологични заболявания с давност до 5 години и пациенти с тежки автоимунни болести.

Имате патент в регенеративната медицина – ускорена автоложна тъканна регенерация Self-re Gen. Какво представлява този метод?

Това е метод за биостимулация на соматичните стволови клетки, които се намират в мастната тъкан и космените фоликули. Подобно на PRP терапията, е необходима венозна кръв от пациента, която се обработва така, че от нея се извличат само растежните фактори и фибринът, без добавка на никакви допълнителни химически субстанции и ДНК активатори. Това прави метода 100% автоложен (собствен), биосъвместим. Фибриновите нишки образуват „скеле“, върху което стволовите клетки се прикрепят, размножават се и се диференцират в нова тъкан. Кожата се възстановява заедно с подкожните структури, като за 15–20 дни се изгражда нова микроциркулация, която доставя кислород и хранителни вещества. Резултатът е супер естествено подмладяване и забавяне на процесите на дегенерация. Прилага се както за третиране на изявени възрастови изменения, така и за превенция. Разликата е в броя на необходимите процедури. Методът дава резултат във всички тъкани – кожа, коса, сухожилия, стави, трудно зарастващи рани и травми.

Какво ви вдъхновява в работното ви ежедневие?

Както вече споменах, вдъхновява ме преподавателската дейност. А в собствената ми практика – доволните и разкрасени пациенти винаги са повод за повишаване на личните ми вибрации. Имам няколко пациентки на възраст от 70 до 80 г., които ме посещават от 10 години. Изглеждат щастливи и успели в личния си живот, а все още са и професионално активни. Това също ми дава голяма надежда, увереност и вдъхновение. Много съм доволна и когато майки доведат 20-годишните си дъщери за напътствие кога и какво да правят, за да избегнат грешки, които могат да имат неприятни последствия за техните лица.

Какво си пожелавате?

Пожелавам на себе си, но и на хората на цялата планета кризата с вируса да отмине скоро и най-накрая да заживеем по-нормално.