КОЛКО Е ВАЖНО ДА НЕ БЪРЗАМЕ В РАБОТАТА СИ

От дълго време говоря за това колко е важно да практикуваме т. нар. бавна дентална медицина (Slow Dentistry). Никога преди не е имало толкова голям смисъл да отделяме достатъчно време, за да дезинфекцираме правилно ръцете си и да дезинфекцираме подходящо кабинета между пациентите. В моята практика това е стандартният протокол повече от 20 години. Какво всъщност означава това – като общо правило никога не лекуваме повече от един пациент на час на денталния стол и дезинфекцираме подходящо кабинета между пациентите.

Да поясня, не казвам, че един зъболекар не може да лекува 30 пациенти на ден; можете да лекувате толкова пациенти на ден, колкото ви позволяват силите. Ако можете да извършвате бързо и безопасно едно качествено лечение, няма проблем. Но това, което не може да се случи, е да се почисти бързо между пациентите. Всяка клиника трябва да отделя минимум 10 минути между посещенията, за да дезинфекцира правилно всички повърхности.

Ако управлявате практика днес, съвсем в реда на нещата е да приемем, че една от основните ви цели е финансова печалба. Съвсем нормално и редно е за всеки бизнес. Проблемът е къде поставяте границата между риска за собстве- ното ви здраве и това на хората около вас в името на печалбата?

Сега обръщаме много повече внимание на това колко е важно да се дезинфекцират правилно всички повърхности. Както беше съобщено наскоро в една статия, настоящата световна пандемия от вируса SARS-CoV-2 повиши информираността за опасността от кръстосано инфектиране с вирусни частици върху повърхности и платове и как тези патогени могат да останат активни за дълъг период от време.

Медицинското ми обучение в университета ме научи на това колко е важно да се подхожда отговорно към разреша- ването на този проблем, така че, когато започнах да управлявам собствена практика, пред мен стоеше един прост избор: да лекувам много пациенти на ден и да правя по-голяма печалба с цената на риска от кръстосано инфектиране или да намаля броя на пациентите и да инвестирам достатъчно средства и време в протоколите за дезинфекция, които са се утвърдили като златен стандарт, дори това да значи по-малко пациенти в амбулаторната книга в края на работния ден. Очевидно избрах второто и това е водещо правило в моята практика. Вероятно в края на годината финансовите цифри може и да не са толкова доб- ри, колкото му се иска на всеки, инвестирал в бизнеса си, но съм почти сигурен, че ако имаше някакъв вид награда за драстично намаляване на риска от кръстосано инфектиране между пациентите, ние щяхме да сме на върха на класацията. Само ако можехме да печелим от етиката!

Едва сега разбираме значението на тези малки детайли, които в действителност струват на практиката ми доста. Времето, инвестирано „зад кулисите“, никога не се възнаграждава и никой никога не пита за това. Ние го правим просто заради етичните разбирания, че е наш дълг да не вредим.

Пациентите също имат роля в това. Те ще звъннат в клиниката и ще попитат за цената на почистване на зъбите например. Те няма да попитат как се извършва процeдурата, колко души ще я извършват или каква технология ще се използва. Много рядко ще попитат за използваните протоколи за дезинфекция. Те просто питат за цената.

Логично е, че ако пациентите продължават да задават този въпрос достатъчно дълго време, накрая ще създадат пазар, който е съсредоточен единствено в това да предлага на хората онова, което те очевидно искат: евтино дентално лечение.

ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕМ ДА ГЛЕДАМЕ НА ТОВА НА­ ИСТИНА СЕРИОЗНО!

Една неотдавна публикувана статия в New York Times показа как зъболекарите са сред професионалистите, които са изложени на най-висок риск от заразяване с SARS-CoV-2. Това означава също, че ние може да го предадем на пациентите. Тогава защо трябва да поемаме повече рискове със здравето на хората в бъдеще? Време е да забавим темпото.

Преди няколко месеца в Лондон проведохме първата среща на т. нар. бавна дентална медицина (Slow Dentistry meeting). Основното притеснение, което бе повдигнато от някои от присъстващите, беше времето за едно посещение според Националната здравна служба (NHS) – 15 минути. Според мен това поражда риск за здравето и със сигурност не отговаря на стандартите за качествено дентално лечение. Зъболекарите са поставени пред трудната дилема да оцеляват финансово и да издържат семействата си или да опазват здравето на хората. На никой не трябва да му се налага да взема такова решение.

„Но истината е, че повечето клиники, корпоративни дентални практики и организации за дентално лечение биха се сринали, ако започнат да практикуват бавна дентална медицина. Те просто не биха могли да си позволят да отделят достатъчно време между пациентите. Това означава, че много бизнес модели за дентално лечение по света днес избират печалбата пред безопасността. Това е просто факт. Предвиждам, че след няколко месеца, когато тази пандемия отмине, а тя ще отмине, хората ще променят начина, по който избират дентална клиника.“

ЦЕНАТА ЩЕ СТАНЕ ВТОРОСТЕПЕННА СЛЕД БЕЗО­ ПАСНОСТТА

Това винаги е била целта на бавната дентална медицина – да подкрепя зъболекарите и клиниките, които полагат допълнителни усилия, за да предпазят своите пациенти, и ние препоръчваме прилагането на десет стъпки за борба с кръстосаното инфектиране (ten steps to fight cross contamination).

Светът ще бъде различен след това. Какво ще направите, за да го промените? Изпратете имейл на enquiries@ slowdentistry.com, за да научите как можете да се присъедините към нашата глобална мрежа и да помогнете колективно да променим парадигмата. #slowdentistry

More Information: https://www.slowdentistry.com

Д-р Miguel Stanley практикува от 1998 година. Създава концепцията за т. нар. бавна дентална медицина с цел повишаване на стандартите в медицинските грижи в денталните практики по света. (Снимка: Miguel Stanley)