Как да поддържаме пародонталното здраве на пациентите си в условията на пандемия

През 2001 г. Joshua Lederberg първи въведе концепцията за човешкия микробиом. Микробиомът се състои от цялото генетично наследство от микроорганизми и биохимични взаимодействия с гостоприемника1 . Познанието за микробиома значително промени клиничния подход на денталните лекари при контролиране на оралните инфекции. Освен това съвременният modus operandi (подход, начин на процедиране) все повече ни подтиква да намаляваме времето за лечение, както и биологичните и икономическите разходи и да провеждаме минимално инвазивни процедури с отлични резултати с помощта на теорията за пародонталната поддръжка (periodontal support therapy). По време на втората фаза на пандемията от COVID-19, в която трябва да се научим да живеем с вируса, поне докато не бъде открита ваксина, описаните по-долу протоколи могат да бъдат полезни за контролиране на пандемията и намаляване риска от кръстосани инфекции в денталната практика. Лекарите по дентална медицина трябва да обръщат специално внимание на личните предпазни средства (ЛПС), рационалната организация на процесите по стерилизация и дезинфекция, намаляването на аерозола и неговия бактериален и вирусен товар и проветряването на практиката.

Премиум съдържание

За да прочетете това съдържание, трябва да сте се абонирали за Dental Tribune България. Влезте във вашия премиум профил или се абонирайте сега!