Кринс, Швейцария: По време на кризата с COVID-19 денталната професия е една от най-застрашените от заразяване. Непосредственият контакт с пациента и с телесни течности,

ЛАЙПЦИГ, Германия: По време на пандемията от COVID-19 виртуалните срещи, денталната медицина от разстояние (teledentistry) и онлайн обучението придобиха по-голямо значение от когато и

Резюме Въпреки големия технологичен и медицински напредък през последните години все още съществуват редица професионални рискове за здравето в денталната практика. Опасността от нараняване на