Въведение: Какво искат зъболекарите да знаят за оклузията? Оклузията може да изглежда сложна поради множеството фактори, които са свързани с нея – зъби, мускули

Може би най-после знаем кой е причинителят на болестта на Алцхаймер и как бихме могли да я предотвратим След десетилетия на неуспешни опити може би

Научен доклад потвърждава надеждността на керамичната система IPS e.max Последното издание на научния доклад върху IPS e.max потвърждав а 96-процентната преживяемост на материалите. Клиничната ефективност на

Ботулиновият токсин (botulinum toxin, BTX) е невротоксин и инжек­тирането му в дъвкателните мускули предизвиква мускулна слабост и парализа. Този паралитичен ефект на BTX индуцира

Автотранспланта - цията представлява древна хирургична манипулация, включваща преместване на зъби от една позиция на друга. В периода между 1950 и 1970 г. автотрансплантацията