Живеем в общество, в което пациентите знаят все повече за собственото си здраве и за наличните лечебни възможности. Те искат да им се приложи