Тема на броя: DENTAL METAVERSE*: НОВАТА ДЕНТАЛНА РЕАЛНОСТ 2021 година ще бъде определяна в световната история като трудна и предизвикателна – тенденция, която, оказва се,