Настоящият клиничен случай е с награда Best Clinical Poster Presentation 2019 от Американската академия по естетична дентална медицина Доц. д-р Димитър Филчев На този етап най-голямото

ВЪВЕДЕНИЕ Съхраняването на зъбни структури е най-добрият начин да избегнем в бъдеще по-инвазивни лечения. Адхезивно циментираните порцеланови фасети и в още по-голяма степен директните композитни

Използване на златни кепета при мостова конструкция От проучванията, проведени от Lindhe и Nyman, описани в предишни статии от настоящата поредица, става ясно, че е