През 2001 г. Joshua Lederberg първи въведе концепцията за човешкия микробиом. Микробиомът се състои от цялото генетично наследство от микроорганизми и биохимични взаимодействия с

Според терминологичния речник на Американската академия по пародонтология „пародонталната пластична хирургия“ се дефинира като хирургична процедура, извършвана с цел корекция или елиминиране на анатомични,

Aбстракт Темата за стабилността на резултатите след процедури за кореново покритие предизвиква особен интерес. Въпреки това няма достатъчно натрупана информация по въпроса поради ограничения брой

При тунелната техника обикновено се използва мекотъканна присадка, била тя автогенна съединителнотъканна присадка, или неин заместител, без значение от биотипа на пациента. Целта на

Пародонтолозите  са специалисти, за които голяма част от пациентите не знаят, докато не бъдат насочени към тях. Те се специализират в профилактиката, диагностиката и

Абстракт През последните години се увеличи търсенето на дентални услуги, целящи подобряване на естетиката на съзъбието. В този контекст както зъболекарят, така и пациентът предпочитат

Разкриването на кореновата повърхност е свързано основно с естетични проблеми, радикуларна свръхчувствителност, както и трудности при поддръжката на оптимална орална хигиена. В много случаи

Инструкции за хигиена на устната кухина и мотивация на пациента със и без дентални хигиенисти Белгия е поне в едно отношение като България. И там