Модерен подход, който обхваща всички аспекти на естетиката и денталната биомеханика, или как да възстановим усмивката и функцията с консервативни, често неизискващи препарация техники. Денталната

Умелото съчетаване на съвременни материали и добри мануални умения води до дълготрайни естетични резултати Целта на ресторативното лечение е да се възстанови естетичната цялост на

Нови технологии+клинични умения=отлични резултати Ресторативната дентална медицина днес се намира в състояние на дълбоко концептуално разделение, при което се офор-мят два лагера – традиционният, който

Въведение Естетичните изграждания с композит играят основна роля при директните възстановявания в денталната практика днес. Клиницистите имат възможността да възстановяват зъбите на пациентите със съответните

Керамичните фасети представляват вариант за минимално инвазивно лечение при възстановяване на усмивката. Денталните материали и техники непрекъснато се усъвършенстват, при което се променят и

Парадигмата във възстановителната дентална медицина през последното десетилетие. Доклад на клиничен случай Въведение Настоящата статия представя случай на сериозно увредено съзъбие, изискващо планирането на цялостна рехабилитация.

Високоестетични и високоякостни монолитни IPS e.max CAD възстановявания [caption id="attachment_3499" align="alignnone" width="600"] IPS e.max CAD има трайно въздействие върху денталния пазар през последното десетилетие. Почти

Използвана техниката за биологично ориентирана препарация с дигитален работен протокол Д-р Ilan Hecht, Израел Въведение Този доклад на клиничен случай показва възможността за комбиниране на различни материали