Сравнително проучване Д-р Mina Mazandarani, д-р Maziar Mir, д-р Masoud Shabani, Иран; проф. Norbert Gutknecht, Германия   ВЪВЕДЕНИЕ В сферата на ендодонтията ефективното почистване на кореново-каналната система е

Д-р Мирена Дойчинова, д-р Траян Добрев, България Клиничен случай Пациентът е 29-годишна жена без придружаващи заболявания. Беше насочена към нашата практика за релечение на зъб 46.

Проф. Paula Andrea Villa Machado, д-р Felipe Restrepo, д-р Kenneth S. Serota, Колумбия/Канада ВЪВЕДЕНИЕ Подобреното увеличение и визуализация, иновативните инструменти, новите обтурационни материали и включването

Доклад на клиничен случай [caption id="attachment_5684" align="alignnone" width="600"] Фиг. 1 Инициална рентгенография. Фиг. 2 Micro File Type D се използва със SONICflex 2003 L с

През последните години технологиите, използвани за нуждите на ендодонтията, претърпяха същинска революция. В продължение на години интраоралните рентгенографии се използваха за диагностика и планиране

Динамична хирургична навигация в реално време Дигиталното образно изследване, диагностиката и отпечатъците, както и приложението на системите за компютърно проектиране и компютърно изработване (CAD/CAM) на

Доклад на клиничен случай Въведение Пулпо-каналната облитерация (ПКО), известна още като гкалцифицираща метаморфоза“, се смята от някои автори като реакция на пулпата към травма и се

Въведение През изминалото десетилетие вниманието на учените беше насочено към разработването на т.нар. биоактивни материали. Необходимо е да се направи кратък преглед на литературата и