Giuseppe Romeo, Италия/САЩ ВЪВЕДЕНИЕ Възстановяването на естетиката посредством протетично лечение е област в денталната медицина, в която все по-широко навлизат дигиталните технологии. Редица изследвания са демонстрирали

Динамична хирургична навигация в реално време Дигиталното образно изследване, диагностиката и отпечатъците, както и приложението на системите за компютърно проектиране и компютърно изработване (CAD/CAM) на

Интраоралните скенери са устройства, предназначени за вземане на оптични отпечатъци за целите на денталната медицина1-3. Аналогично на останалите 3D скенери те излъчват светлина (лазерна,

Изцяло дигиталният работен протокол внесе революционен напредък в денталната професия, оставяйки зад гърба си десетилетия на моделно ориентиран дизайн и изготвяне на конструкциите. През

Различни материали и лечебни модалности са налични за целите на естетичната и възстановителната дентална медицина в областта на фронта. Конвенционалният работен подход, включващ аналогов

По всичко личи, че все още съществува разделение между клиницистите, които използват 3D технологии за планиране и поставяне на зъбни импланти, и тези, които

Зъбната оклузия варира при различните индивиди, а постигането на правилна физиологична оклузия след остеотомия е от ключово значение за комплексното функциониране на цялата стоматогнатна

Износването на зъбите е мултифакторен процес, който се дължи на механизмите на атриция, ерозия и абразия1 и оказва неблагоприятно въздействие върху удовлетвореността на пациента