Въведение Детската дентална медицина предоставя първични и цялостни превантивни и терапевтични грижи за оралното здраве на малки деца и деца в юношеска възраст, включително и