Д-р Carmine Prisco, Италия   [caption id="attachment_6411" align="aligncenter" width="898"] Фиг. 1 Интраоралният скенер е най-широко използваната дигитална технология в съвременните дентални практики. Фиг. 2 Настройките на

Andrea Stix, Германия За да избегнем стреса и неразбирателството в ежедневието си на работа и за да изглеждаме професионално като екип пред външния свят, е

Д-р Susana Palma Moya   ОБЗОР Настоящата статия разглежда ефикасността на системата Invisalign за лечение на скелетен клас II, като представя сравнение със сходни случаи, лекувани с

Настоящият клиничен случай е с награда Best Clinical Poster Presentation 2019 от Американската академия по естетична дентална медицина Доц. д-р Димитър Филчев На този етап най-голямото

Д-р Eirik Aasland Salvesen, д-р Ida Koll-Frafjord, Норвегия ВЪВЕДЕНИЕ Много фактори могат да доведат до апикална коренова резорбция и заобляне, два от тях са ортодонтското преместване

Д-р Мирена Дойчинова, д-р Траян Добрев, България Клиничен случай Пациентът е 29-годишна жена без придружаващи заболявания. Беше насочена към нашата практика за релечение на зъб 46.

Проф. Paula Andrea Villa Machado, д-р Felipe Restrepo, д-р Kenneth S. Serota, Колумбия/Канада ВЪВЕДЕНИЕ Подобреното увеличение и визуализация, иновативните инструменти, новите обтурационни материали и включването

Клиничен случай Този сериозен естетичен проблем може да се лекува както само ортодонтски, така и в комбинация с хирургични корекции от различен тип. Важно е