„Ортодонтски клиничен случай с алайнери“ е името на категорията, която вече е учредена и включена в регламента на институционалната проява В момента тече подготовката на поредното

Въведение Комуникацията между зъболекар и пациент е важна, особено когато става дума за случаите на частична или цялостна промяна на усмивката. В днешно време е

Д-р Мицухиро Цукибоши е от Айчи, Япония. Завършва Денталния университет в Осака през 1976аг. Получава PhD по дентални материали от Университета в Киото. През

Дигиталната революция промени света и денталната медицина не прави изключение. Живеем в дигитална епоха: притежаваме материалите и техниките, които в комбинация с научни познания

Абстракт Зъбната ерозия представлява химическо разтваряне на зъбните структури. Хранителните разстройства и гастроинтестиналните заболявания са доказани фактори, водещи до развитието на зъбна ерозия. Силно изразената

Въведение Концепцията за минимална инвазивност в денталната медицина може да бъде дефинирана като максималното запазване на здрави твърди зъбни тъкани, което например включва минималното отнемане

Една различна перспектива към хирургично подпомогнато зъбно придвижване Въведение Алвеоларната декортикация (кортикотомия) отдавна се прилага съвместно с ортодонтското лечение, за да се ускори зъбното придвижване, както

Здравейте! Аз съм д-р Anna Maria Yiannikos и се радвам да споделя с вас седмата част от тази любопитна поредица. Тя ра-зисква някои от