Пълното дезинфекциране на корено-каналната система, когато се вземат под внимание всички фактори, е значително предизвикателство. Ако я разгледаме на нанониво, има приблизително 76 000

Доклад на клиничен случай на ендодонтско лечение с прилагане на радиално излъчващи накрайници   Ендодонтската терапия е начинът за лечение на зъби с апикален периодонтит и

Главната цел на ендодонтията е да лекува или предотвратява появата на ендодонтска патология чрез подходящо почистване, дезинфекция и обтуриране на корено-каналната система. Това се

Технологичният напредък в денталната медицина през последното десетилетие доведе до по-масово навлизане на денталния микроскоп (ДМ) в зъболекарската практика. И докато преди време използването

Изправени пред все по-скъпото здравеопазване, застаряващото население и напредъка на информационните технологии, лекарите, правителствата и населението като цяло търсят начини да се концентрират върху

В началото на декември 2017-а Dental Tribune Bulgaria – издател на Dental Tribune и организатор на конкурса „Усмивка на годината“, и новата международна уелнес

Представете си, че влизате в кабинета си всеки ден, чувствайки се уверени, че каквото и да се случи, ще можете да се справите. Ще

Представете си следната ситуация: вашият пациент пристига в кабинета едновременно отпуснат и спокоен. Макар да посещава практиката ви за първи път, е запознат с