Основният проблем, който води пациентите в клиниката ни, е обеззъбяването на горна челюст. Всеки пациент желае да получи функционално възстановяване с особено внимание към

Богатият на тромбоцити фибрин (PRF) може да играе важна роля в оралната и лицево-челюстната хирургия, имплантологията, парoдонталната регенеративна терапия и възстановяването след екстракция. [gallery

Създателят на системата Biometric - д-р Timo Paberit, кoйто ще посети България на 30-31 март, за да презентира лично своята разработка с лекция и

Когато д-р Едуард Енгел за първи път класифицира малоклузиите в ортодонтията, той ги разделя на клас I, клас II и клас III, които са

В днешно време използването на импланти за лечение на частично или пълно обеззъбяване е сигурен, ефективен и дълготраен терапевтичен метод. Употребата на импланти започва

Пародонтитът е най-честото хронично възпалително заболяване при възрастни пациенти в европейските популации. 8 от всеки 10 души над 35 години страдат от проблеми с

В различни проучвания е установена връзка между пародонталното здраве и сърдечно-съдовите заболявания, стерилитета и диабета. Списание Prevention представя един обзор на новите доказателства и хипотези 1.

Употребата на течния бълк фил композит Tetric EvoFlow Bulk Fill ускорява и улеснява обтурирането на дистални зъби Teчните бълк фил композити се използват за възстановяване на