Ефектът COVID-19


Уляна Винчева, главен редактор

Брой 7 / Декември 2020

Prevention is king


Уляна Винчева, главен редактор

Брой 6 / Ноември 2020

Clinical Masters


Уляна Винчева, главен редактор

Брой 5 / Октомври 2020