Живеем в общество, в което пациентите знаят все повече за собственото си здраве и за наличните лечебни възможности. Те искат да им се приложи най-превантивното и възможно най-минимално инвазивното лечение, което да гарантира оптимално здраве. Като индустрия сме се модернизирали до такава степен, че може да