Тема на броя: DENTAL METAVERSE*: НОВАТА ДЕНТАЛНА РЕАЛНОСТ 2021 година ще бъде определяна в световната история като трудна и предизвикателна – тенденция, която, оказва се, ще продължи и занапред във времето. Със ситуацията, създадена от пандемията COVID-19, и произтичащата от това рецесия на пазара на денталната