„Ортодонтски клиничен случай с алайнери“ е името на категорията, която вече е учредена и включена в регламента на институционалната проява В момента тече подготовката на поредното 12-о издание на Националния дентален конкурс "Усмивка на годината“, който на 11 април 2019 г. ще отличи с бляскава церемония работата

Въведение Комуникацията между зъболекар и пациент е важна, особено когато става дума за случаите на частична или цялостна промяна на усмивката. В днешно време е от значение не само да лекуваме оралните патологии, но и да правим оценка на вида на усмивката на нашите пациенти, така

Д-р Мицухиро Цукибоши е от Айчи, Япония. Завършва Денталния университет в Осака през 1976аг. Получава PhD по дентални материали от Университета в Киото. През 1980 г. стартира частната си практика. Интересът на д-р Цукибоши в денталната травматология и автотрансплантацията довежда до задълбочени клинични проучвания, курсови

Дигиталната революция промени света и денталната медицина не прави изключение. Живеем в дигитална епоха: притежаваме материалите и техниките, които в комбинация с научни познания и клиничен опит позволяват денталната медицина да се издигне на качествено ново ниво, ставайки по-бърза и по-ефективна. Съществуват много технологии, които

Абстракт Зъбната ерозия представлява химическо разтваряне на зъбните структури. Хранителните разстройства и гастроинтестиналните заболявания са доказани фактори, водещи до развитието на зъбна ерозия. Силно изразената зъбна ерозия значително уврежда зъбната морфология, което влияе негативно както на естетиката, така и на функцията. Научните данни показват, че случаите

Въведение Концепцията за минимална инвазивност в денталната медицина може да бъде дефинирана като максималното запазване на здрави твърди зъбни тъкани, което например включва минималното отнемане на кариозна маса. Съвременната дентална медицина и тази концепция за минимална инвазивност се подпомагат и от развитието на иновативни материали и

Една различна перспектива към хирургично подпомогнато зъбно придвижване Въведение Алвеоларната декортикация (кортикотомия) отдавна се прилага съвместно с ортодонтското лечение, за да се ускори зъбното придвижване, както и за да се намалят нежеланите ефекти на коренова резорбция, загуба на виталитет, пародонтални проблеми и рецидив на резултата. Въпреки това

Здравейте! Аз съм д-р Anna Maria Yiannikos и се радвам да споделя с вас седмата част от тази любопитна поредица. Тя ра-зисква някои от най-честите и предизвикателни сценарии, които могат да се развият в денталната ви практика, като представя и подходящите начини, чрез които да

Необходимостта от познания и умения в сферата на ендодонтията е по-голяма от всякога. Реакцията и поведението на пациентите при новината, че някой от зъбите им е в риск и решението е или кореново лечение, или екстракция, са се променили както в културен, така и в

Резюме Въведение Хоризонталната коренова фрактура представлява фрактурна линия, която е перпендикулярна или коса спрямо надлъжната ос на зъба. Не се среща особено често и съставя по-малко от 3% от всички случаи на зъбни травми. Класификацията, диагнозата и прогнозата на хоризонталната коренова фрактура са директно свързани с етапа