„Усмивка на годината“ ще даде изява на победителите в конкурса със специални репортажи в WNESSTV, презентиращи клиничните случаи, с които са спечелили   Както повечето от вас знаят, от началото на настоящата година Dental Tribune си партнира активно във връзка с проекта „Усмивка на годината 2018“ с WNESSTV

Настоящата поредица, посветена на успешната комуникация в ежедневната дентална практика, представя най-често срещаните и трудни ситуации, които могат да възникнат във вашата практика, и дава полезни съвети за това как да се справите с тях, така че пациентите ви винаги да си тръгват с чувството

[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="all" ihc_mb_template="3" ][/ihc-hide-content]Имплантите позволяват да се възстановят липсващи или загубени зъби чрез фиксирани върху тях неснемаеми протези или като служат за задържане на снемаеми такива. Това значително разширява лечебните възможности и осигурява на пациентите функционален и психологически комфорт, като същевременно е значително по-удобно,

Преди векове денталната медицина идентифицира минералните отлагания – зъбния камък, като основна причина за денталните заболявания. На по-късен етап последващи изследвания са установили, че бактериалните инфекции в корените и периодонциума причиняват пародонтит. Какво е било логичното заключение? Отлаганията (зъбният камък) трябва да се отстраняват напълно.

Четвъртата глобална конференция на MIS Implants Technologies, израелския дентален производител на импланти, който бе придобит от Dentsply Sirona през 2016 г., се проведе от 8 до 10 февруари в красивия хотел Atlantis Resort на Бахамските острови. Близо 2000 зъболекари от цял свят посетиха тридневното събитие,

Новата имиджова кампания на W&H с мотото „От пациент станете фен“ цели да отдаде дължимото на денталните професионалисти. Тези „ежедневни“ герои показват на своите пациенти, че са в сигурни и надеждни ръце, независимо с какъв проблем са посетили зъболекарския кабинет. Те демонстрират пълна отдаденост на

Темата за костозаместването или костната регенерация, ксеногенните и алогенните костозаместители и биомиметичните материали се дискутира в лицево-челюстната хирургия и предизвиква много противоречиви мнения. Въпреки това развитието и добрият клиничен опит, натрупан с биомиметичните материали през последните две десетилетия, са неоспорими. Настоящото клинично изследване сравнява два

Ролята на дизайна на имплантите за краткосрочните и дългосрочните резултати   Повдигането на пода на горночелюстния синус е често срещана манипулация и се счита за предвидима и надеждна процедура1. По същество техниката представлява повдигане на синусната мембрана от пода на максиларния синус с цел да се освободи

Циркониев скелет с керамични фасети - монолитен дизайн за едно комплексно възстановяване Съчетаването на различни процедури и материали позволява да се работи лесно и сигурно по много начини, тъй като отделните предимства на всяка процедура или материал се допълват взаимно. Този клиничен случай демонстрира, от една

За поставяне на правилна цялостна диагноза на лицево-челюстния апарат и мускулите се използват различни методи на диагностика като снемане на статус, включително екстраорален профил и фотодокументация, антропометрична диагностика на съзъбието и оклузията, рентгеново изследване (ортопантомография, профилна телерентгенография, КТ, ЯМР и др.) и функционална диагностика (кинезиография,