Знанието за новите технологии е мисията ни като образователна институция

Интервю на Dental Tribune с доц. д-р Георги Томов, председател на Денталното лазерно общество, което стои в основата на организацията на Лазерната дентална академия

 

На 22 и 23 март в Пловдив се проведе 9-ото издание на Международната дентална лазерна академия, организирана от Денталното лазерно общество съвместно с ФДМ–Пловдив. Всяка година събитието, чиято мисия е да популяризира и развива лазерната дентална медицина в България, се радва на непрекъснат интерес. Тази година паралелно с лазерната академия се състоя и първият Международен студентски конгрес по лазерна дентална медицина, като целта беше да даде сцена за изява на бъдещите лазерни специалисти. Dental Tribune разговаря с председателя на ДЛО, което стои в основата на организацията – доц. д-р Георги Томов, за историята на академията, за българската школа и за мястото на лазерите в модерната дентална практика.

 

 

 

Доц. Георги Томов преподава в Катедрата по пародонтология и ЗОЛ на ФДМ–Пловдив. Научните му интереси са в областта на оралната патология, пародонтологията и лазерната дентална медицина. Автор е на над 60 публикации, монографии и учебници на български и английски език. Доц. Г. Томов е официален представител на България в WFLD, председател на Българското дентално лазерно общество и ръководител на Лазерния център към ФДМ–Пловдив.

Доц. Томов, вие сте един от най-известните специалисти в България, които активно работят за популяризирането на лазерната дентална медицина в страната. В основата сте и на лазерната академия в Пловдив. Разкажете ни малко повече за началото на този проект.

Всяка нова технология е предизвикателство. Винаги когато нещо ново излезе на пазара, в началото има противоречиви мнения за него. От една страна, производителят хвали технологията, от друга страна, са скептиците, а истината е някъде по средата. Когато през 2009 г. се сдобихме с първия си Er:YAG лазер, във факултета нямаше кой да ми каже дори как да го включа, камо ли как да го използвам в клиниката. И така, стъпка по стъпка, самообразовайки се и посещавайки различни курсове и специализации в чужбина, постепенно натрупах значителен запас от знания. Най-нормалното нещо, когато си преподавател в университет, е да предадеш тези знания на студентите. Това бе първичният импулс – да уча и да предам наученото. Постепенно възникна идеята за форум, който да събира денталните лекари, които работят с лазери и искат да споделят помежду си опит, да разменят мнения, да чуят различни лектори. Първата лазерна академия се проведе през 2010 г. Тази година бе деветото издание. Почти няма международно име в света на денталните лазери, което да не е било гост в Пловдив поне веднъж. Стараем се да поддържаме разнообразна програма, която представя новостите в тази толкова бързо развиваща се сфера на денталната медицина.

 

Тази година организирате и първия студентски конгрес по лазерна дентална медицина. Как се роди тази идея?

Тази идея също дойде спонтанно, макар да имаше предисловие. През 2012 г. първи решихме да въведем факултативна дисциплина за студентите във ФДМ–Пловдив – лазерна дентална медицина. Идеята се оказа успешна, радваше се на интерес от страна на студентите, които посещаваха активно занятията, и всъщност вече има няколко поколения студенти, завършили в Пловдив, които са доста добре запознати с лазерните технологии. Съвсем естествено е те вече да търсят сцена за изява. Затова решихме тази година лазерната академия да бъде посветена на студентите, които участваха много активно в цялостната организация. Постерната сесия бе изцяло подготвена от тях, с техни клинични случаи, които са работени в лазерния център на факултета. Тоест това са плодовете на вложения труд, резултатите от обучението и ентусиазма, с който започнахме тази програма. Другите университети също проявиха голям интерес: за тазгодишното издание на академията се включиха близо 50 души студенти и преподаватели от Варна, което според мен е изключително постижение. Общо посрещнахме над 300 участници, което е своеобразен рекорд!

 

Споменахте, че в академията се стремите да представите най-актуалното от сферата на денталните лазери. Какви са основните акценти в програмата тази година?

Акцентите тази година са няколко. Лазерите са все по-ориентирани към приложение в детската дентална медицина като алтернатива – те предлагат по-малко болезнено, по-щадящо лечение, с по-добър прием от страна на малките пациенти. Тази тема съставляваше цял панел в програмата. Освен това част от лекциите обърнаха внимание и на микроинвазивната дентална медицина, превантивните стратегии с използване на лазер – теми, които са много популярни в света в момента. Друг важен акцент беше приложението на лазерите в пародонтологията и имплантологията.

В момента това е належащ проблем за денталната медицина. Днес оралното здраве е застрашено не от кариеса – за него може да се каже, че вече не представлява водещата заплаха заради подобрената хигиена и профилактика в световен мащаб. Пародонталните заболявания обаче са всеобщ проблем; разбира се, със застаряването на населението честотата им нараства. Терапията и поддръжката на пародонталните пациенти представлява реален проблем. Лазерите предоставят допълнителни опции за тяхното лечение – хирургични и нехирургични. От друга страна, с нарастването на броя на поставените имплантати се увеличава броят на периимплантитите. Един от златните стандарти за лечение на периимплантити, повсеместно възприет, е с помощта на лазери и като хирургична терапия, и като поддържаща антибактериална фотодинамична терапия. В общи линии това са основните акценти в тазгодишната програма на събитието.

 

270 делегати, между които много бъдещи дентални специалисти от София и Варна, посетиха събитието.

 

„Дентал Трибюн“ е медиен партньор на академията от първото ù издание през 2010 г. и оттогава лично наблюдаваме развитието на форума. Това, което знам, е, че в резултат на вашата работа българската школа по лазерна дентална медицина е добре презентирана в световен план. Как поддържате това високо ниво?

Основният принцип, който следвахме, когато създавахме лазерния център във ФДМ–Пловдив, беше да привлечем специалисти от различни дисциплини. Днес в центъра работят специалисти по детска дентална медицина, пародонтолози, хирурзи, орални патолози. Един истински мултидисциплинарен екип. Всеки един от тях полага усилия да усъвършенства уменията си и да повиши квалификацията си. Например доц. Ани Белчева, която има магистърска степен по лазерна дентална медицина от Университета в Генуа, Италия, донесе и приложи световните стандарти в обучението по лазерна дентална медицина и у нас. Екипът ни се стреми да бъде на световно ниво чрез научна дейност, публикации, активност на международната сцена, участие в много семинари, конгреси, като навсякъде презентираме името на България. В началото на тази година например получих покана от Eastman Dental Institute в Лондон – най-голямата институция за следдипломно обучение във Великобритания, да подготвя и представя теоретична и практическа част в два последователни модула от тяхната магистърска програма по лазерна дентална медицина. Организаторите и студентите останаха изключително доволни. Това е най-добрият център за следдипломно обучение в Англия, а нашето присъствие там говори само за едно – признание. Предстоят още лекции и курсове в Италия, Полша, Израел, Германия.

 

Доц. Тосун Тосун (в средата) e най-новият почетен член на Българското дентално лазерно общество.

Съществува мнението сред някои дентални лекари, че лазерите са предимно маркетингов инструмент. Как бихте коментирали това твърдение?

Това не е лишено от смисъл, но в позитивен план. В днешно време пациентите търсят активно алтернатива на традиционните методи на лечение. Когато пациентът има проблем, той веднага влиза в интернет и търси мнения, препоръки, алтернативи. Лазерният център приема и външни пациенти, които са изпратени от практиките. При нас много често идват хора със специфични проблеми, които са затруднили колегите. Лекуваме много малки деца, възрастни хора, медицински компрометирани пациенти и въобще пациенти с най-разнообразна патология. В този смисъл лазерът е маркетингов инструмент. Практиката, която притежава лазер, е по-атрактивна в съзнанието на пациента. Съвсем друг е въпросът как се използва този лазер, тъй като това не е стандартна технология. Много колеги, купувайки си лазер, мислят, че са се сдобили с панацея за всичко. Не е така. Ако нямаш познанията и не го използваш правилно, лазерът може повече да навреди, отколкото да помогне. Затова е важно образованието. В този смисъл академията играе и тази роля. През последните 5 години в деня преди откриването на академията задължително организираме предконгресни курсове. Тази година също имаше такъв – 10 колеги от цяла България, максималната посещаемост за клиничен курс, се събраха нетърпеливи в лазерния център на ФДМ, защото доц. Тосун от Турция демонстрира на живо повдигане на синусния под с помощта на Er:YAG лазер. Искам да споделя с вашите читатели, че тази година доц. Тосун беше номиниран за почетен член на Денталното лазерно общество заради големия си принос през годините за развитието на лазерната дентална медицина в България.

 

Кои са другите имена от програмата на лазерната академия?

Тази година програмата отново е много интернационална. Гостуваха ни д-р Кинга Гжех–Лесняк от Полша – председател на Полското лазерно общество, пародонтолог по специалност и университетски преподавател във Вроцлав. Тя говори за приложението на лазерите в пародонтологията. Лектори бяха и двама колеги специалисти по детска дентална медицина – доц. Ш. Онур, която е ръководител на Катедрата по детска дентална медицина в Тракийския университет в Одрин, и д-р К. Арапостатис от Катедрата по детска дентална медицина в Университета в Солун. Изключителна лекция изнесе и д-р К. Бадер от Швейцария, който работи към Университета в Женева. Това бяха чуждестранните ни лектори. От българските специалисти поканихме д-р Е. Миронов от София, доц. В. Стефанова от ФДМ–Пловдив, д-р Т. Таргова от ФДМ–Варна.

 

Каква е идеалната цел на лазерната академия?

Промоцията на новите технологии чрез правилното им разбиране, образованието, което поставяме над всичко останало, над маркетинга и над възможната печалба. Неслучайно тази година фокусът е Първият студентски конгрес по лазерна дентална медицина – младите са тези, които сега напускат факултета, но те трябва да го направят със знания за новите технологии: как да ги използват правилно, за да бъдат по-добри професионалисти. Това е нашата мисия като образователна институция и се надявам, че я изпълняваме по най-добрия начин.

 

Постерната сесия, изцяло подготвена от студентите, съпътсваща деветата Лазерна академия, провокира сериозен интерес от страна на присъстващите.
На снимката: първокурсничките Йолена Гешева, Персияна Пупецова и Виолета Ал Хасани позират пред своя постер заедно с ментора си: доц. Весела Стефанова от ФДМ–Пловдив. Темата на изследването, представено на постера, е: „Ефект на лазерите върху стволовите клетки в денталната пулпа“.

Догодина предстои десетото юбилейно издание на академията. Планирате ли нещо специално?

Както подобава, юбилейното издание на академията ще бъде с много по-богата програма от всички издания досега. Планираме да организираме два пълни лекционни дни, постерна сесия и много предконгресни курсове. Ще поканим и повече лектори, за да обхванем максимален брой теми. Юбилейната академия ще бъде в годината, в която Пловдив е Европейска столица на културата, което ще придаде допълнителен блясък и чар на събитието. Точната дата ще бъде определена на заседание на УС на ДЛО до края на март, но по традиция отново ще бъде през пролетта. Харесваме този сезон, защото освен пробуждането на природата пролетта е метафора и за интелектуалното ни пробуждане.

 

Доц. Томов, благодаря ви за отделеното време!