СВЕТЪТ СЕ ПРОМЕНИ

 

Пандемията на COVID-19 промени света и тази промяна далеч надхвърля задължителното носене на маски и прекомерното използване на дезинфектанти в публични пространства.

Новата реалност изисква препроектиране на микро и макроикономиката, преосмисляне на маркетинговите стратегии и адаптиране на социалните дейности и навици. Това, разбира се, се отнася и за денталните кабинети и лаборатории. Всички големи международни конгреси и изложби и събития бяха отменени тази година, а някои отложени за 2022 г. От друга страна, напредъкът и развитието на дигиталната арена е дори с по-бързи темпове, отколкото преди глобалната пандемия. Много дентални събития бяха проведени виртуално, в резултат на което привлякоха хиляди зъболекари по целия свят. Други приеха формата на хибридни срещи, съчетаващи на място и онлайн функции, и също бяха много успешни.

Някои дентални компании изградиха виртуални изложби с щандове с видео продуктови презентации, уебсеминари и възможност за чатове на живо с техните представители.

Всички тези усилия бяха насочени към това зъболекарите и зъботехниците да продължат да бъдат запознавани с всички новости в бранша. Вероятно ще отнеме известно време, преди да разберем напълно въздействието на пандемията на COVID-19 върху денталната индустрия, но това, което научихме ясно досега, е, че способността за адаптиране към промяната е ключова не само за оцеляване, но също така и за успех и развитие. Винаги има нещо за научаване и в тежки икономически спадове и рецесии някои фирми са в състояние да печелят предимство и да растат.

Способността за адаптация е от решаващо значение. Жизненоважно е да променим нагласите си и да развиваме способността си да намираме възможности в новата реалност.

По време на втората фаза на пандемията от COVID-19, в която трябва да се научим да живеем с вируса, поне докато не бъде открита ваксина, имаме нужда от протоколи, полезни за контролиране на пандемията и намаляване риска от кръстосани инфекции в денталната практика. Лекарите по дентална медицина трябва да обръщат специално внимание на личните предпазни средства (ЛПС), рационалната организация на процесите по стерилизация и дезинфек-
ция, намаляването на аерозола и неговия бактериален и вирусен товар и проветряването на практиката.

 

Настоящият брой, посветен на темата „Превенция“, има за цел да ви консултира и съдейства за всичко, споменато по-горе.

Бъдете здрави!

 

Уляна Винчева, Главен редактор

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

           Уляна Винчева

         Главен редактор