Smile of the Year 2020: Победител в категория „Клиничен случай с изцяло дигитален протокол“

Smile of the Year 2020: Победител Клиничен случай с изцяло дигитален протокол

Д-р Пиер Димитров

Дипломиран лекар по дентална медицина от 2016 г. Той е част от екипа на DentaConsult от своята пета година като студент във ФДМ, МУ–София. Занимава се специализирано с кореново лечение и възстановителна дентална медицина, подпомогнати от дентален оперативен микроскоп. Преминал е и продължава да посещава редица следдипломни обучения и курсове в областта на функцията на дъвкателния апарат и оклузията в Букурещ, Румъния (Function & Occlusion; Dr. I. Verdes), дигитална стоматология и естетика с керамични фасети (SKYN Concept; Dr. Florin Cofar, Dentcof). Д-р Пиер Димитров преминава индивидуално обучение в провеждането на ендодонтско лечение и релечение с помощта на микроскоп в Амстердам, Холандия (Endodontic Coaching Program; Dr. Roberto Cristescu, EndoEnzo), посещава курсове, свързани с адхезивно възстановяване на дъвкателни зъби в Католическия университет в Льовен, Белгия (Prof. Marleen Peumans; Dr. Gianfranco Politano), посещава учебния център на GC (GC Europe), взема участие в четвъртото издание на форума M.Vision Academy в Украйна, където е отличен с награда с презентацията си на тема „Индиректно адхезивно възстановяване на дъвкателни зъби“. Д-р Димитров води курсове в дентална клиника DentaConsult в областта на ендодонтията. Проявява засилен интерес към много сфери от денталната медицина – гнатология и оклузия, дентална ергономия и работа на 4 ръце, дигитална стоматология, зъботехника и др.

Зт. Боянка Владимирова

Завършва Медицинския колеж, Варна, България, през 1994 г. – специалност „Зъботехника“.

Членува в DTA–Dental Tehnologists Association и General Dental Consul’s registration.

Работила е в  „Данитит“ ЕООД, София, като керамист в CERAMIC STUDIOS LTD в London, UK.

Отново като керамист, от 1.01.2018 г. работи в „Дента Консулт Лаб – СМТЛ“ ООД на длъжност ръководител лаборатория (управител) и зъботехник. Преминала е следдипломно обучение и курс в областта на функцията на дъвкателния апарат и оклузията в Букурещ, Румъния (Function and oclusion; Dr. I. Verdes).

Кратко описание на случая

Представям ви случай на тотална рехабилитация на горна и долна челюст, свързана със зъбно изтриване и промяна в позицията на долната челюст. Напълно дигиталният подход, използван в клиничния случай, предостави високо ниво на прецизност, възстановяване на естествената естетика, както и подобрена комуникация между лекуващите дентални лекари и лабораторията.

Повод за посещението на пациента е желанието да се подобри естетичният вид и да се възстанови наличното изтриване на горните и долните зъби. Пациентът се оплак­ва от болка в лявата долночелюстна става.

Диагноза – генерализирано зъбно изтриване.

План на лечение:

 • Интраорални и екстраорални фотоснимки
 • Рентгеново изследване – панорамна снимка и CBCT
 • Екстракция на зъб 18 (предварителен контакт при динамика на долна челюст)
 • Интраорално сканиране
 • Мускулна релаксация чрез депрограмер
 • Установяване на благоприятна позиция на долната челюст, водена от нормализираната мускулна активност
 • Интраорално сканиране на новото вертикално измерение на оклузията
 • Мотивационен дигитален дизайн на усмивката
 • Функционален и естетичен дигитален дизайн
 • Mock-up и верификация на естетични и функционални параметри
 • Ендодонтско релечение (зъб 16)
 • Имплантологично лечение (липсващ зъб 15)
 • Водено директно възстановяване на изтритите палатинални повърхности на рез­ците и кучешките зъби по дигиталния проект – взехме решението да подходим по този начин, защото препарацията за 360-градусова фасета или корона би имала твърде висока биологична цена, би довела до наличието на прекалено тънък инцизален ръб на препарацията, което ще затрудни изработката с CAD/CAM на финалните възстановявания, както и защото долните резци ще бъдат възстановени също с композитен материал.
 • Препарация на горната челюст за фасети, овърлей фасети, овърлей и корона
 • Интраорално сканиране на препарациите на горна челюст
 • Копиране на първоначалния дигитален дизайн върху сканираните препарации
 • Фрезоване на финалните възстановявания от левцидно подсилен фелдшпат (фасети), литиев дисиликат (овърлей) и монолитен цирконий (корона), финиране, оцветяване и глазиране в лабораторни условия
 • Циментиране и адхезивно свързване на финалните възстановявания на горна челюст
 • Препарация на долната челюст за фасети, онлей и корона
 • Интраорално сканиране на препарациите на долната челюст
 • Интраорално сканиране на позицията на импланта в горна челюст с интраорално скенбоди
 • Копиране на дигиталния дизайн върху сканираните препарации
 • Фрезоване на финалните възстановявания, финиране, оцветяване и глазиране в лабораторни условия
 • Водено директно възстановяване на долните резци
 • Директно композитно възстановяване (зъб 37)
 • Циментиране и адхезивно свързване на финалните възстановявания на долна  челюст
 • Поставяне на винтово закрепена циркониева корона върху титаниева база за имплант за липсващ зъб 15

Използвани материали:

 • Фасети и овърлей фасети – Ivoclar IPS Empress CAD Multi A1
 • Овърлей – GC LiSi CAD A1 HT
 • Корони – монолитен цирконий Nacera Pearl Q3 Multishade A-Light
 • Оцветяване с течна керамика Jensen MiYo
 • Директни композитни възстановявания – GC G-aenial Universal
 • Адхезивна система – Kerr OptiBond FL

Използвани дигитални инструменти и програми:

 • Платформа за дигитален дизайн и комуникация – SmileCloud
 • Интраорален скенер – 3Shape Trios 3
 • 3D принтер – Asiga Max UV
 • CAD/CAM софтуер – 3Shape
 • CAD/CAM софтуер – ExoCAD Valetta 2.2
 • Виртуален артикулатор
 • Модул за виртуален гвосъчен проект“, наричан дигитален дизайн
 • Софтуер за създаване на фрезовъчния алгоритъм – DG Shape MillBox
 • Милинг машина за фрезоване на керамични материали – Roland DWX-4W
 • Милинг машина за фрезоване на циркониеви материали – Roland DWX-52

Вижте целия клиничен случай тук