Smile of the Year 2020: Победител в категория „Керамични възстановявания“

Smile of the Year 2020: Победител Керамични възстановявания

Д-р Младен Камбов

Д-р Младен Камбов

Завършва висшето си образование във ФДМ към МУ, София, през 2008 г.  От 2009 г. работи в собствената си дентална практика, ориентирана в областта на цялостни възстановявания, имплантология и естетика, като за няколко години успява да изгради устойчив екип от 20 души. През годините е създал свой работещ модел за управление на дентална практика, насочен към изграждането на ефективен екип и привличането на доволни и лоялни пациенти. През 2018 г. печели престижната награда „Усмивка на годината“, когато става победител в категория „Имплантологичен случай“, а през 2019аг. печели първото място в категория „Комплексен естетичен случай“ отново в престижния конкурс. Член е на Асоциация „София Дентал Мийтинг“, на Българското дружество по пародонтология и на Българското дружество по естетична стоматология.

Зт. Стефан Петров

Зт. Стефан Петров

Роден е през 1979 г. в София. През 1998 г. завършва Средното художествено училище по приложни изкуства „Свети Лука“–София. През 2003 г. получава диплом за зъботехника в Медицинския колеж „Йорданка Филаретова“–София. През 2006 г. основава собствена лаборатория. От 2011 г. е официален демонстратор на GC за България. От 2015 г. е KOL за Източна Европа. По време на IDS 2013, 2015 и 2017 взема участие като демонстратор на официалния щанд на GC. От 2014 г. е инструктор на Straumann за България, като лабораторията му е сертифицирана от Straumann lab Academy. От 2015 г. лабораторията му има сертификат за пилотна лаборатория на Micerium–Италия. Носител е на рекордните 11 награди в конкурса „Усмивка на годината“ за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г. в категориите: „Комплексно естетично възстановяване“, „Имплантологичен случай“, „Керамични възстановявания“ и „Розова естетика“. Носител на награда CERAMISTS MASTER CUP в престижния международен конгрес в Полша – CERAMISTS – no limits 2015, като две години по-късно – през 2017 г., изнася лекция на същия конгрес.

Кратко описание на случая

Пациентката дойде в клиниката след неуспешен опит за ортодонтско лечение. Не желаеше да ѝ се правят хирургични интервенции и мечтаеше да може да се усмихва, без да крие усмивката си. Лечението започна с инициална терапия и саниране на кариесите. Лечението продължи с ортодонтско лечение, което имаше за цел да подобри междучелюстните взаимоотношения, като премести зъбите там, където последващото възстановяване ще изисква минимално изпиляване и запазване на естествените зъбни тъкани. Особеното при пациентката бе, че нямаше възможност да се работи в CR и затова трябваше да се намери нова терапевтична позиция на кондила, която да може впоследствие да бъде поддържана и водена от новите конструкции. След ортодонтското лечение се направи восъчен моделаж, който бе съобразен с новата позиция на кондила, като захапката бе повдигната с 6 мм.

След първоначалния мотивационен mock-up на пациентката беше поставен адхезивно залепен такъв, като идеята му бе да провери не само естетиката, но и функцията на захапката с новата височина за около месец. След като бяха нанесени необходимите корекции, беше потвърдена функцията и пациентката хареса формата и големината на зъбите си, пристъпихме към заместването на mock-up-a с постоянни конструкции. За горната челюст избрахме възстановяване на фронталните зъби с литиево-дисиликатни фасети, а за задните зъби – овърлеи отново от литиев дисиликат. В долната челюст имаше липсващ централен резец, който пациентката не пожела да възстанови с имплант, и по тази причина се наложи да поставим мост. За останалите зъби във фронта бяха поставени фасети, а за дисталните възстановявания бяха поставени адхезивно залепени овърлеи с изключение на зъб 46, на който бе поставена корона. След завършване на лечението пациентката се чувства добре и вече не поставя ръка пред лицето си, когато се смее, а го прави уверено.

Вижте целия клиничен случай тук

Предишна публикация
Следваща публикация