Препоръки за клиничните презентации, участващи в конкурса „Усмивка на годината“ 2019 г.

Препоръки за клиничните презентации, участващи в конкурса „Усмивка на годината“ 2019 г.

В миналия брой анонсирахме, че за дванадесетото издание на конкурса през 2019 г. журито и организаторите взеха решение всички победители да имат възможността да представят своите клинични случаи в рамките на церемонията.

Това наложи най-важната промяна в регламента, а именно – задължителното изискване за представяне на всеки участващ клиничен случай с кратка презентация по зададен темплейт от организаторите със съпровождащи го препоръки. Така на церемонията по награждаването всеки участник/екип, получил награда в категория, ще трябва да има готовността да излезе на сцената, за да изнесе кратка 5-минутна презентация, в която да представи собствената си работа. Целта на тази новост е да даде възможност на победителите за по-пълноценно представяне в рамките на церемонията на клиничните случаи, донесли им награда.

Тук публикуваме официалното становище по тази тема на жури 2019, както и препоръките за създаването на 5-минутните презентации. Обръщаме внимание, че препоръките не са  задължителни за следване, а само пожелателни и всеки може да създаде презентацията си във вида, в който пожелае. Задължително е само да се спазва темплейтът и да се посочат имената на създателите на клиничния случай.

С цел да се избегнат разминаванията и множеството различни художествени оформления на презентациите, участващи в конкурса „Усмивка на годината 2019“, колегите от журито решихме да предоставим на участниците някои насоки, които са заимствани от Европейската академия по естетична дентална медицина (European academy of esthetic dentistry – EAED).

Данните за пациента, медицинската и денталната анамнеза е добре да бъдат ясно описани още в самото начало. Зъбният статус (таблици), рентгеновият статус (панорамна и периапикални рентгенографии), както и обстоен пародонтален статус е добре също да фигурират.

В случай на тотална рехабилитация на съзъбието трябва да бъдат извършени и вписани оклузалният и функционалният анализ (протрузия, овърджет, функционални движения и т.н.).

Презентациите може да съдържат също естетичен анализ, включващ лицева, дентолабиална, гингивална и зъбна оценка според учебника на Фрадеани.

От изключителна важност е първата част от презентацията да завършва с ясна диагноза и зъбна прогноза, особено при случаите на тотална рехабилитация на съзъбието.

Важните клинични и лабораторни етапи трябва да бъдат документирани с ясни снимки с висока резолюция (избягвайте употребата на софтбоксове при интраорални снимки!). Наименованията на продуктите и марките могат да бъдат споменати. Презентацията трябва да завършва с финални рентгенографии, снимки и проследяване (ако има такова). 

Бе взето решение най-добрите случаи, които спечелят първо място в съответната категория, да бъдат представени с ppt или keynote презентации по време на церемонията по награждаването на конкурса „Усмивка на годината“ 2019 г. Моля, обърнете внимание, че твърде помпозните и показни преходи между слайдовете трябва да бъдат избягвани.

За пример може да ви послужи случаят на тотална рехабилитация на съзъбието, изпратен като прикачен файл. (Бел. ред. Виж примерната презентация по-долу.)

Научен комитет и жури:
Федерико Ферарис
Ставрос Пелеканос
Рафи Романо

Примерна Презентация на клиничен случай, участващ в конкурса

Клинични стъпки, които е препоръчително да фигурират в кратката презентация на всеки клиничен случай

 1. Данни за пациента.
 2. Дентална анамнеза:
  • Зъбен статус.
  • Рентгенологичен статус.
  • Пародонтален статус.
 3. Функционален анализ.
 4. Естетичен анализ:
  • Лицев.
  • Дентолабиален.
  • Дентогингивален.
  • Зъбен.
 5. Диагноза.
 6. Прогноза.
 7. Лечебен план (документирани най-важните клинични и лабораторни етапи).
 8. Финален резултат (финални рентгенографии, снимки и проследяване, ако има такова).
Фиг. 1

Фиг. 1
Данни за пациента
– Етническа принадлежност: кавказец
– Пол: мъжки
– Възраст: 55 г.
Очаквания на пациента
„Имам затруднения при дъвчене и отваряне на устата, а напоследък изпитвам и главоболие.“
„Притеснявам се от външния вид на моите зъби.“

Фиг. 2

Фиг. 2
Медицинска анамнеза
– Хепатит В
– Хипотироидизъм
– Проблеми с кръвното налягане
Медикаменти
– Т4 (тироксин)
– Sevikar
Данни за досегашното дентално лечение
– Посещения при зъболекар: от време на време
– Последно посещение при зъболекар: преди една година
– Пародонтално лечение: не е провеждано
– Екстракции: да, поради кариес и неговите усложнения
– Орална хигиена: добра
– Употреба на интердентални четки/конци за зъби: не

Фиг. 3

Фиг. 3
Дентална анамнеза
Зъбен статус

Фиг. 4 до 6

Фиг. 4 и 5
Дентална анамнеза
Рентгенологичен статус
Фиг. 6
Дентална анамнеза
Пародонтален статус

Фиг. 7 до 9

Фиг. 7
Функционален анализ
Оклузия
Припокриване на долните резци от горните: 0 мм
Овърджет: 0 мм
III клас по Angle
Няма инцизивно водене
Движенията на долната челюст предизвикват болка (дискомфорт в мускулите)
Не е възможно да се извърши мануално водене при отпуснато положение на долната челюст
Фиг. 8
Естетичен анализ
Лицев
Фиг. 9
Естетичен анализ
Дентолабиален
– Зъбите не са видими при отпуснато положение на устните
– Инцизалната линия: плоска, не следва линията на долната устна
– Линия на усмивката: ниска
– Широчина на усмивката: 6–8 зъба
– Широки букални коридори
– Плоска оклузална равнина
– Долните резци остават винаги скрити

Фиг. 10 до 12

Фиг. 10
Естетичен анализ
Дентогингивален
– Дебел биотип
– Нормален наклон на зъбите
– Диастема между централните резци
– Малки рецесии на зъби #11, 22 и 21, поради което зенитът им е малко по-високо разположен от този на зъб #11
– Малка рецесия на зъб #33
Фиг. 11
Естетичен анализ
Зъбен
– Квадратна форма на зъбите
– Съотношение височина:широчина= 1:1 при зъби #11 и 21
Фиг. 12
Диагноза
– Бруксизъм
– Болка в дъвкателните мускули
– Разместване на ставния диск с редукция в лявата темпоромандибуларна става (асимптоматично)
– Изтрито съзъбие
– Кариеси на зъби #36 и 37
– Гингивит
– Частично обеззъбяване

Фиг. 13 до 15

Фиг. 13
Прогноза
Всички зъби са с добра прогноза.
Фиг. 14
Лечебен план
– Шина за бруксизъм
– Професионално почистване и инструкции за поддържане на добра орална хигиена
– Диагностичен wax-up с новите вертикални размери на оклузията
– Прехвърляне на wax-up-а в устата с помощта на силиконов ключ
– Поставяне на импланти на мястото на зъби #25 и 26
– Керамични фасети # 13–23 и 33–43
– Единични корони върху импланти #25 и 26
– Единична корона на зъб #24
– Онлеи от е.max: #14, 34, 44, 45, 46, 47
– Мостове #15–17 и # 35–37
– Нова шина за бруксизъм
Фиг. 15
Лечебен план
Новата позиция на централна релация след повдигане на захапката с 4 мм

Фиг. 16 до 18

Диагностичен wax-up
Фиг. 17
Материал: самополимеризираща пластмаса
Фиг. 18
Минимално инвазивна препарация през временните конструкции (оклузална редукция)
Монолитен литиев дисиликат 0.6 мм
Корона 1.5 мм

Фиг. 19 до 21

Фиг. 19
Минимално инвазивна препарация през временните конструкции (оклузална редукция)
Фиг. 20
Окончателна препарация
Фиг. 21
Минимално инвазивна препарация

Фиг. 22 до 24

Фиг. 22
Финални отпечатъци
Фиг. 23
Фиксиране на работните модели

Фиг. 25 до 27

Фиг. 25
Адхезивно циментиране

Фиг. 28 до 30

Фиг. 30
Преди/След