ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО през очите на 13 световни визионери

Представяме ви специалния проект на Dental Tribune, с който се опитахме да надникнем в обозримото бъдеще през умовете на създателите на трендовете в световната дентална медицина.

Срещнахме се с 13 от най-известните и интересни лектори, представени на 10-ото издание на Софийската дентална среща, и им зададохме въпроса 

Как ще изглежда денталната медицина след 20 години?

Представяме ви прогнозите за бъдещето на денталната медицина на световните визионери.

 

Д-р Мауро Фрадеани, Италия:

Това не е никак лесен въпрос. Разбира се, в момента дигиталните технологии са в светлината на прожекторите. Ако трябва да съм честен, човек би очаквал да постигаме резултати по-бързо с оглед на технологиите, с които разполагаме днес. Преди 10 години мислехме, че нещата се случват по-бавно, отколкото в действителност. Особено в протетиката има стъпки, които все още са трудни за изпълнение въпреки съвременните технологии и помощта на 3D софтуерите. Все пак съм обнадежден, че младите хора са дигитално ориентирани и няма да изпитват затруднения с предстоящите промени.

 

 

 

Д-р Галип Гюрел, Турция:

Както всичко останало в съвременния свят денталната медицина се движи по пътя на дигиталното. Виждаме колко много се работи в тази насока. Това, което предстои, е интеграция на артистичността в професията и дигиталните технологии, което ще даде възможност на денталните лекари за по-бърза и по-прецизна работа и ще обедини клинициста, зъботехника и пациента в една хармонична синергия. Разчитам на технологиите да минимализират пропуските в прецизността
на лечението и да осигурят по-стабилни резултати. Може би изкуственият интелект ще излезе на денталната сцена, като роботизираните устройства ще се справят с част от клиничните проблеми, пред които сме изправени днес, обединявайки различните дигитализирани аспекти на професията. Денталната медицина има потенциал да бъде на едно съвсем различно ниво.

 

 

 

Проф. Жан-Франсоа Ласер, Франция:

Това е голям въпрос! Като специалист по керамика смятам, че в бъдеще ще има място за всички материали. Композитите подобриха качеството си неимоверно, но когато искаме здравина и дългосрочен успех, керамиката ще остане първи избор на клиницистите. Смятам, че в следващите 10 години цирконият ще намери по-широко приложение в естетиката заради своите оптически качества, както и заради своята рентабилност и краткото време за работа, което изисква. Привърженик съм на стратификацията и артистичните нови технологии, но смятам, че креативните измерения на професията трябва да се ограничат до тази „нова“ дигитална дентална медицина. Преди всичко хората трябва да познават добре основите и правилата на естетиката, пародонтологията и оклузията и чак след това да посягат към технологиите, които несъмнено помагат за постигане на опростено, евтино и бързо лечение.

 

 

 

Проф. Нитцан Бичачо, Израел:

Не знам дали бих могъл да направя някакво точно предсказание, но тенденцията е към промяна на самостоятелната дентална практика, която се преобразува в групова практика. Това означава преди всичко, че младите зъболекари трябва да се научат да си колаборират със своите колеги, за да бъдат успешни. В продължение на много години денталните лекари бяха единаци, но бъдещето е за хора, които могат да работят в екип, преди всичко поради спецификата на процедурите в денталната медицина. Освен това смятам, че в следващите 20 години превантивната дентална медицина ще се справи с кариеса и пародонталните заболявания и в ежедневната практика ще ни се налага да лекуваме повече травми и естетични случаи.

 

 

 

Д-р Рафи Романо, Израел:

Денталната медицина е поела по пътя на дигитализацията и автоматизацията. По-голямата част от работата на денталните лекари ще се състои в 3D планиране и подготовка на лечението, а част от процедурите ще бъдат извършвани от роботи, като например препарацията на зъб при поставяне на корона. Времето, което зъболекарите прекарват с пациентите, ще бъде сведено до минимум. Пациентите пък ще могат да селектират усмивката, която искат, както избират цвета на косата си.
„Дигитално“ обаче е голяма дума. Не оспорвам технологиите, но все някой трябва да оперира с тях. Зад дигиталното стои човешкото и резултатът зависи от компетентното решение на зъболекаря. Това, разбира се, е огромно предизвикателство за лекарите от старото поколение, които трябва да променят начина си на мислене. Но това се случва в цял свят! Свидетели сме, че голяма част от лекторите на големите събития от рода на SDM говорят все повече за идеи, за бъдещето и все по-малко за тривиалната работа в устата на пациента.

 

 

 

Д-р Масао Ямазаки, Япония:

Дигиталните технологии са ключови за съвременната дентална медицина, тъй като е трудно да се съчетаят традиционните и дигиталните методики и трябва много внимателно да наблюдаваме какво се случва в технологичния свят. Младите зъболекари трябва да учат непрекъснато и да поддържат интереса и страстта си към денталната професия, за да се движат напред.

 

 

 

 

Проф. Марсел льо Гал, Франция:

Наблюдавам еволюцията на денталната медицина през последните 40 години, но ми е трудно да предскажа какво предстои, тъй като напоследък промените се случват с невероятна скорост и е изключително важно да ги следим. Вече разполагаме с 3D принтери, а протетиката разчита на машинна изработка. Повечето традиционни отпечатъци, които снемаме от устата на пациента, са фалшиви, пълни са с миниатюрни грешки и несъответствия. При дигиталното сканиране нещата не стоят така – изображенията са много точни и прецизни. Машините имат своите ограничения, но е въпрос на време да се запълнят тези пропуски. В бъдеще очаквам да можем да принтираме метал и керамика – върху тази технология вече се работи в Германия.
Цял живот размишлявам върху бъдещето и начина, по който бих могъл да работя. От нас се иска да сме готови да посрещнем всяка промяна и да учим през целия си професионален живот.

 

 

 

Д-р Масана Сузуки, Япония:

През последните години денталната медицина „узря“ наистина много. Технологиите се развиват и усъвършенстват непрекъснато. След 20 години обаче смятам, че всичко ще е напълно различно, в частност в имплантологията и хирургията. В тези области вече се ползват роботизирани устройства, които асистират на клинициста, и вероятно в бъдеще ще разчитаме на тях в още по-голяма степен.

 

 

 

 

Д-р и зт. Винченцо Музела, Италия:

Мисля, че денталната медицина ще става все по-дигитална – процес, който вече е започнал. Ще работим в клиники, оборудвани с още по-модерна апаратура, софтуер и технологии, което, разбира се, ще е само в услуга на нашите пациенти.

 

 

 

 

 

Проф. Джанлука Гамбарини, Италия:

Силно се интересувам от 3D изображенията и смятам, че има какво още да видим в тази сфера. Направляваните от компютри процедури ще стават все повече, а отделни аспекти на лечението ще бъдат изцяло извършвани от машини. Това предполага разработването на нов софтуер и нови устройства специално за нуждите на денталния лекар. В момента технологиите са по-скоро ориентирани главно към пациента. Смятам, че в бъдеще цялото лечение ще бъде организирано с помощта на софтуер – както диагностиката, така и самите лечебни процедури.
Възможно е в различните дентални специалности ролята на клинициста да претърпи промени – в някои да остане ключова, а в други може би да отстъпи в известна степен, но това зависи от скоростта на технологичния напредък в съответните сфери.
Технологиите се създават от хората, така че те също допускат грешки. Идеята е технологиите да помагат на хората да допускат по-малко неточности и да направят лечението по-лесно и бързо. В днешно време нещата се развиват с такава скорост, че е трудно да предвидим какво ще се случи след 20 години. Преди години изобщо нямаше да ми хрумне, че днес ще ми правите снимки или вземате интервю с телефон. Ще видим!

 

Проф. Стефан Куби, Франция:

Денталната медицина ще бъде по-проста и интуитивна – също като смартфоните, които използваме днес. Наричам това концепцията plug and play. Това означава, че ако клиницистът трябва да лекува даден случай, дори да е сравнително лесен случай като директни композитни възстановявания например, няма да му се налага да избира съответния адхезив – материалът ще бъде автоматично самоадхезивен. При индиректните възстановявания лечението ще бъде изцяло дигитализирано. Вероятно препарацията на зъбите ще се осъществява от роботи, а едновременно с това друга машина ще фрезова възстановяванията, като и двата процеса ще бъдат ръководени от дизайна на усмивката.
Що се отнася до превенцията, вероятно ще ни се налага да третираме все по-малко зъбен кариес за сметка на козметичните проблеми. Вероятно 80% от работата на зъболекарите ще се състои не толкова в лечение на медицински заболявания, а в подобряване на естетиката и жизнения стандарт на пациентите.
Младото поколение е дигитално, има желание да учи, а начинът, по който младите хора се обучават, е коренно различен от начина, по който моето поколение се обучаваше. Според мен социалните мрежи ще имат все по-голяма роля в денталното образование, както и онлайн филмите и видеото.

 

Д-р Мазаюки Окава, Япония:

Смятам, че в образованието роботите ще бъдат от изключителна помощ. В ендодонтията също има богата почва за развитие на автоматизираните процеси. Микроскопите и дигиталната дентална медицина са горещи теми на всички конгреси, но преди да стигнат до тях, младите зъболекари трябва да са сигурни, че са овладели първо основите и стъпват върху добро образование.

 

 

 

 

Д-р Иван Малагон, Испания:

Професията ще следва дигиталните технологии, които ни предоставят добро планиране и връзка с другите специалисти, които работят по случая. Всички трябва да бъдем много добре свързани помежду си, да работим в тясно сътрудничество, за да постигнем най-добрите резултати за нашите пациенти, които се нуждаят от глобален план на лечение. Дигиталните технологии ще имат все по-голяма роля в комуникацията в денталния екип.
Разбира се, все още има какво да подобряваме. Все пак сме съвсем в началото на дигиталната ера. През следващите 5–10 години ще отбележим 20 пъти по-голям напредък в сравнение с това, което сме постигнали през последните 200 години. Мануалната работа на денталния лекар ще отпада все повече, дори в рутинни процедури като почистването на зъбен камък. Машините ще ни казват колко точно натиск да приложим, колко време и т.н. Което не означава, че ролята на денталния лекар ще намалее, напротив. Компютрите съществуват, за да ни помагат.

Предишна публикация
Следваща публикация
error: Съдържанието е защитено!