Минимално инвазивната дентална медицина

Минимално инвазивната дентална медицина

Минимално инвазивната дентална медицина следва принципа за цялостно предпазване и съхраняване на естествените зъбни тъкани. Това показва, че денталните лекари са наясно, че изкуственият материал е с по-ниска биологична стойност в сравнение със здравите зъбни структури. Минималната инвазивност може да се приложи във всички сфери на денталната медицина. Водещ принцип е съхраняването на тъканите, по възможност чрез превенция на кариеса и неговите усложнения, и прекъсването на кариозния процес, но също и почистването на кавитетите и възстановяването им с минимална загуба на тъкани. Това означава, че не искаме рутинно да възстановяваме начални обратими кариеси с малки обтурации и хирургично да екстрахираме асимптоматични ретинирани мъдреци. Въвеждането на надеждни адхезивни системи доведе до огромен скок в интереса към минималната инвазивност. Тази концепция попълва липсващото звено между превенцията и оперативното зъболечение, а именно от това се нуждае денталната медицина днес. Научно доказано е, че възстановяванията са само палиативно средство за лечение, което е обречено на неуспех, ако причините за заболяването не бъдат отстранени. В днешно време разполагаме с всички необходими материали, възможности и доказателства, за да приложим на практика принципите на минимално инвазивната дентална медицина, но това, което определено липсва, е мотивация. Пациентите и някои институции, изглежда, са убедени, че единственото възможно решение е подмяната на вече съществуващи стари обтурации. По-конкретно те са готови да платят за нова обтурация, но не и за превантивна процедура, която би спомогнала да не се развиват кариеси в бъдеще.

Тук е ролята на съвременния, осъз­нат, модерен дентален лекар, който носи сериозна отговорност за промяната на нагласите в общест­вото.

Обучавайки своите пациенти, вие ще ги мотивирате да се грижат за своите безценни естествени зъбни структури. Защото това е съвременен висш пилотаж в денталното лечение!