Lake Como Institute и Istituto Stomatologico Toscano ще бъдат представени в България

Dental Tribune стартира партньорство с двата авторитетни италиански института

 

В качеството си на медия и трибуна на бутиковото дентално образование у нас и по света през юни т.г. Dental Tribune подписа договори за партньорство с два топ дентални института в Италия: Laкe Comо Institute и Istituto Stomatologico Toscano. Dental Tribune ще е маркетинг и комуникационната агенция на италианските институти, световноизвестни със своята сериозна научноизследователска дейност.
За 2018/2019 г. Dental Tribune като партньор на двата института ще предложи на българските дентални специали- сти възможността да завършат световноизвестния курс по синус-лифт на Lake Como Institute, както и да преминат 3 международни програми по имплантология и пародонтология в Istituto Stomatologico Toscano.

 

ISTITUTO STOMATOLOGICO TOSCANO

Тосканският дентален институт е фондация с нестопанска цел за клинично, научно и продължаващо професионално образование по дентална медицина, която вече 20 години организира програми и курсове за продължаващо обучение за зъболекари и хигиенисти, както и за парамедици, стъпвайки върху богатия опит на преподавателите в института.

Обучението включва теоретични курсове в класна стая и където е приложимо, практически упражнения върху симулатори, както и специални клинични занятия. Програмите, ръководени от висококвалифицирани лектори от Италия и чужбина, обхващат почти всички дентални дисциплини и адресират най-интересните теми в съвременната дентална медицина: имплантология, орална хирургия, пародонтология, дентална козметика, законови норми, консервативно лечение, лазерна дентална медицина, орална хигиена, лечение на пациенти със специални нужди, компютърно направлявана имплантология, регенеративна и реконструктивна костна хирургия и други.

Част от образователните дейности на института се провеждат на място, а други се реализират чрез партньорства и/или споразумения с италиански и чуждестранни университети, сред които Университета в Пиза, Университета „Гулиелмо Маркони“ в Рим и Университета в Бъфало (САЩ). Възможностите за обучение включват курсове с висок интензитет, които продължават няколко дни, по-обширни курсове за напреднали, както и магистърски програми с продължителност една академична година.

Тосканският дентален институт е към болница „Версилия“ в гр. Камайоре, Тоскана.
Създател и председател на института е проф. Уго Ковани.
Той е професор по дентална медицина в Университета в Пиза, гост лектор към Катедрата по орална и лицево-челюстна хирургия на Нюйоркския щатски университет в гр. Бъфало, бивш президент на Италианското общество по орална хирургия, бивш президент на Европейския борд по орална хирургия, автор на редица книги и около 200 публикации в реномирани журнали.

1. УНИВЕРСИТЕТСКА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ОРАЛНА ИМПЛАНТОЛОГИЯ (UMOI)
Създател и мениджър на програмата: проф. Уго Ковани.

Университетската магистърска програма по орална имплантология (UMOI) е предназначена за общопрактикуващи лекари по дентална медицина, които вече са направили първите си стъпки в сферата на имплантологията – имат някакъв опит в поставянето на импланти, но искат да развият практическите си умения и да натрупат солидни научни знания, за да могат да предоставят безопасно, адекватно и ефективно лечение. В 12-месечната модулна програма са взети под внимание времевите ограничения и работни задължения на участниците.

В рамките на обучението те трябва да посетят университетския център във Версилия четири пъти. Всеки престой продължава 5–6 дни, посветени на лекционни сесии, практически занятия и хирургия на живо под ръководството на членовете на международния факултет, гост лектори и други студенти.

След успешното приключване на програмата участниците ще получат академичната титла „Магистър на науките (MSc.) по орална имплантология“. Дипломираните участници ще могат независимо да планират и изпълняват лечебни планове за лечение на пациенти, нуждаещи се от имплантно протезиране. Освен това те ще притежават необходимите умения, за да селектират, анализират и интегрират в собствените си практики пълен набор от лечения и знания в сферата на денталната имплантология.

Теоретичните лекции и практическите упражнения ще помогнат на участниците да придобият специфични умения и клиничен опит в работата с дентални лазери. Клиничните занятия ще се проведат в новата Катедра по лазерна терапия и хирургия, като участниците ще имат възможност да оперират върху пациенти на живо под ръководството и наблюдението на преподавателите.

За да завършат обучението, участниците ще трябва да подготвят дисертация на имплантологична тема, върху която ще имат възможност да работят по време на академичната година и която ще бъде обсъдена в края на курса.

Обучението ще е компилация от лекции на място, практически сесии (Istituto Stomatologico Toscano – Versilia Hospital, Lido di Camaiore – LU), както и персонално студентско обучение, провеждано вкъщи.

 

2. МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
НЕХИРУРГИЧНО ПАРОДОНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ: ЕВОЛЮЦИЯТА НА КЛИНИЧНИТЕ ПРОТОКОЛИ

Основната цел на обучението е да даде на участниците пряк практически опит в работата с пациенти, който ще им помогне да подобрят своите знания и умения и да ги прилагат по-ефективно в ежедневната си практика.
Всеки участник ще получи всички необходими насоки за правилното лечение на съответния пациент, отговарящи на новите клинични протоколи, разработени в Тосканския дентален институт. Тези протоколи са резултат от продължаващи изследвания на най-добрите компании в сектора, а днес вече се прилагат съобразно нуждите, здравето и естетичните приоритети на пациента.
Под наблюдението на квалифицирани преподаватели участ-
ниците ще могат да приложат на практика наученото върху специално подбрани пациенти, отговарящи на специфични изисквания, от създаване на таблици и схеми на пародонталния статус (необходими за разбиране на случая) до поставянето на диагноза, планиране и извършване на лечението и проследяване на случая с максимална ефективност.
Пълната програма виж на tribunemedia.bg.

 

3. МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Теоретично-практически курс за напреднали
НЕХИРУРГИЧНО ПАРОДОНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ: ПРОТОКОЛИ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

Теоретично-практическият курс цели да обучи клиницистите да бъдат самостоятелни и уверени в професионалната употреба на най-модерните противоинфекциозни мерки. Всеки участник ще има възможност да работи с пълен набор осигурени инструменти върху пациенти на живо под наблюдението на квалифицирани преподаватели.
Клиницистите ще имат възможността да споделят своите резултати във всеки един момент по време на курса посредством модерни комуникационни инструменти (видео, снимки, презентации, виртуални бази данни). Информацията, получена по време на практическия курс, ще бъде събрана и използвана за бъдещи научни публикации.
Пълната програма виж на tribunemedia.bg.

 

LAKE COMO INSTITUTE

Проф. Тициано Тестори е създател и научен директор на Lake Comо Institute. Той е с 35-годишен опит в денталната медицина, отдаден на научните изследвания и грижата за пациента. Неговият екип включва лектори по имплантология и колеги, израснали под светлината на неговото обучение и менторство благодарение на философията му за продължаващото професионално актуализиране на знанията.
Не е преувеличено да представим неговата програма за повдигане на пода на максиларния синус като най-добрата в света.

 

ПОВДИГАНЕ НА ПОДА НА МАКСИЛАРНИЯ СИНУС

Теоретично-практически курс

В днешно време синус-лифтът е неизменна част от практиката на имплантолозите, пародонтолозите и оралните хирурзи. През последните 30 години техниката претърпя голямо развитие, като днес синус-лифтът и присаждането на кост се считат за най-надеждната аугментационна процедура, а преживяемостта на имплантите, поставени в графтиран синус, е сравнима с тази на импланти, поставени без присадка в дисталния участък на максилата.

Процедурата за повдигане на пода на синуса все още се усъвършенства благодарение на развитието на нови хирургични техники и биомиметични технологии. Този двудневен курс е ръководен от водещи експерти в сферата с богат опит в клиничната практика, обучението и научноизследователската дейност.

Програмата е фокусирана върху синус-лифта и възможните алтернативи. Практическите упражнения върху анатомични модели ще въведат участниците в подхода „латерален прозорец“. Ще бъдат разгледани също традиционни ротационни техники и пиезоелектрична хирургия. Множеството видеопрезентации и хирургия на живо ще дадат възможност на участниците да получат реален опит. Курсът ще представи както базирани на доказателства, така и новоразработени техники.

След приключване на програмата участниците ще:

  • познават хирургичната анатомия, за да преодвратяват възникването на усложнения и да постигат максимално добри резултати;
  • разбират принципа за правилно предоперативно планиране;
  • селектират подходящи графтинг материали;
  • извършват последователно различни хирургични техники.

Вижте пълната програма на tribunemedia.bg

error: Съдържанието е защитено!