Изцяло дигитален работен протокол с имплантологичната система Biometric

Изцяло дигиталният работен протокол внесе революционен напредък в денталната професия, оставяйки зад гърба си десетилетия на моделно ориентиран дизайн и изготвяне на конструкциите. През 2017 г. 25% от денталните клиники и лаборатории са внедрили и използват дигиталния работен процес1.

Скоростта на преминаването към работа без гипсови модели е изумителна и причините за това са очевидни: дигиталният протокол дава ясни предимства при почти всеки етап на работния процес. От снемането на дигиталния отпечатък до финалното изпробване на протезните конструкции, работата без гипсови модели е често по-бърза, по-точна и изисква по-малко корекции, за да се постигне перфектен краен резултат.

 

 

Някои дентални лекари и зъботехници предпочитат да ограничат дигиталния начин на работа само до по-малки възстановявания и мостове с до 4–5 члена; при по-големи рехабилитации те предпочитат да се подсигурят, като направят резервен конвенционален отпечатък. Те се притесняват от евентуални изкривявания на образа при оптичните отпечатъци. Зъботехническата лаборатория в Талин, Естония, с която ние работим, изготвя около 75–80% от всичките си случаи без наличието на физически модели, като в това число се включват и пълни рехабилитации на съзъбието с до 12 импланта.

Когато стартирахме с дигиталния работен протокол, ние не започнахме веднага със сложни и големи протетични случаи, това се случи постепенно с натрупването на опит и увереност у целия екип. Първоначалното усещане беше, като да се озовеш в пълна тъмнина, а процесът на привикване отне около 2 години. В някои случаи все още принтираме моделите, така че да можем да изпробваме адаптацията на конструкциите върху физически модел, но това се случва рядко. В днешно време разполагаме с мощни софтуери и машини, така че без проблем можем да преминем към изцяло дигитален начин на работа.

 

Възстановявания върху импланти и работа без гипсови модели

При изработване на CAD/CAM възстановявания върху импланти имаме два варианта за процедиране – първият е да сканираме на нивото на импланта (implant-level scanning), като се използват тела за сканиране (scan body), които са фиксирани директно върху импланта. Предимството е, че процедурата е опростена – елиминира се нуждата да се поставят редица малки приставки.

Недостатъкът се състои в това, че обикновено телата за сканиране не осигуряват добра поддръжка за меките тъкани и оттам може да се предаде грешна информация за позицията на меките тъкани. При така създалата се ситуация би било много трудно да определим реалната позиция на меките тъкани, спрямо нея да се оформи контурът на индивидуалната надстройка или да се планира фабричната надстройка.

Трудно може да се предвиди и реакцията на меките тъкан, но това винаги е и най-несигурният момент при вземането на отпечатък от импланти и последващото изготвяне на модел – гингивалните маски невинаги дават очакваните добри резултати заради своите характеристики. Дори и при работа с гипсови модели могат да възникнат грешки, които трудно биха могли да бъдат коригирани след това.

Поради тази причина аз предпочитам да използвам втория вариант за работа, а именно да сканирам на нивото на меките тъкани (tissue-level scanning), като използвам специална Ti основа, съвместима със Sirona–Cerec системата.

 

 

Предимствата са очевидни, но може да съществуват известни вариации в зависимост от имплантната система. Най-важната характеристика на имплантната система във връзка с този момент е да позволява клиницистът да подбира височината на надстройката. Много често съм се сблъсквал с грешки, произтичащи от факта, че зъботехникът е избирал височината на надстройката, разполагайки единствено с моделите и материали, имитиращи гингивата.

Ако височината е твърде малка, това ще наруши биологичната ширина2 и ще предизвика процес на адаптация –костна редукция до достигане на баланс в системата.

В днешно време всички имплантни системи започват да предлагат Ti основи. Ние стартирахме производството на имплантите Biometric с ясната нагласа, че те трябва да са съвместими с дигиталния работен процес. Има големи различия, произтичащи от това дали става дума за субкрестални импланти или такива на нивото на костта. Поради тази причина ние създадохме четири различни типа Ti основи, съвместими със Sirona–Cerec системата.

Клиницистът може да подбере желаната височина на Ti основа спрямо обема на меките тъкани, дължината на импланта, позицията му и зъбите антагонисти. Предвидена е и ангулирана Ti основа, в случай че наклонът на импланта не е оптимален. Смятаме, че това дава голяма свобода и гъвкавост и помага на имплантолога да избере правилната височина на надстройката.

Друго предимство на Ti основи и сканирането на нивото на меките тъкани е скоростта на работа. Възможно е интраоралното сканиране да се извърши по време на втория етап от хирургията и да се улесни цялата процедура.

Ако се използват блокчета с хибриден материал, препарационната граница на короната не е толкова критична и имам известен толеранс. Елиминира се нуждата от индивидуална надстройка и отделна корона – финалната корона служи като индивидуална надстройка и възстановяване едновременно.

По този начин могат да се изработят винтовите корони. Ако короната се изготвя същия ден, това благоприятства оформянето на меките тъка с желания профил.

Редакционна бележка: Пълен списък с препратиките е наличен при издателя.

 

 

Клиничен случай 1

 

 

 

 

 

 

Клиничен случай 2