Използването на диоден лазер в лечението на гингивално разрастване по време на ортодонтскa терапия

През последните десетилетия сме свидетели на значително усъвършенстване и увеличаване на използването на фиксираните ортодонтски апарати. Макар приложението им да има множество предимства, могат да се появят някои проблеми, свързани със здравето на меките тъкани. Всъщност използването на фиксирани ортодонтски апарати може да предизвика десквамация на лабиалната лигавица1, еритема мултиформе2, гингивит3 и гингивално разрастване4.
Гингивалното разрастване е често усложнение по време на ортодонтско лечение5, но за щастие е преходно и в повечето случаи се разрешава след приключване на ортодонтската терапия, макар и понякога само частично. При гингивалния растеж, индуциран от ортодонтско лечение, се наблюдава специфична фиброзна и задебелена тъкан, различна от нежната гингива при маргинално гингивално зачервяване, често срещано при алергични и възпалителни лезии6.
Няколко клинични проучвания сочат, че ортодонтското лечение може да е свързано с влошаване на пародонталното здраве, причиняващо хипертрофична форма на гингивит. Конкретната патогенеза на гингивалното разрастване не е напълно проучена, макар да се смята, че вероятно включва повишена продукция oт фибробластите на аморфното междуклетъчно вещество с високо съдържание на глюкозаминогликани. Според някои проучвания при хора с лоша орална хигиена7 увеличението на експресията на тРНК на колаген тип 1 и на рецептора за кератиноцитен растежен фактор могат да играят важна роля в повишената пролиферация на епителните клетки и повишената честота на гингивалното разрастване. Неговата етиология не е напълно дефинирана, макар че най-вероятно е асоциирана с възпалителен отговор, индуциран от корозията на ортодонтските апарати, особено тези, съдържащи никел8, свързани с тип 4 имунен отговор и проявени като никел-индуциран алергичен контактен дерматит, дори и ако неговата етиология не е докрай изяснена9.
Лечението на тези състояния е хирургично. Хистологични и хистохимични изследвания са демонстрирали, че премахването на гингивалната папила може да допринесе за образуването на нормална съединителна тъкан10. Тъй като класическата методика, при която се ползва скалпел, има някои недостатъци, свързани най-вече с дискомфорта на пациента (например инжекционна анестезия и шевове), има завишен интерес към използването на лазерните технологии.

 

Клиничен случай

14-годишно момиче беше насочено към нашата катедра по ортодонтия, защото в края на ортодонтското лечение с фиксирана техника се е появило гингивално разрастване в горна челюст (фиг. 1), свързано най-вероятно с бързо затваряне на разстоянията между зъбите и придружено с много лоша орална хигиена заради кървене по време на четкане. Веднага след сваляне на брекетите върху венците беше аплициран топикален анестетик (EMLA, AstraZeneca) (фиг. 2) и беше извършена гингивектомия с диоден лазер (XD-2, Fotona) според правилата за премахване на интердентални папили (фиг. 3).
Зададените параметри бяха следните: дължина на вълната
808 nm, 3-ватова вълна с постоянна честота и амплитуда и 320-микрометрово влакно в контактен режим. Интервенцията имаше продължителност 375 секунди и пациентката не изпита никаква болка (фиг. 4). След интервенцията пациентката не взимаше никакви обезболяващи и оздравителният процес завърши за 5 дни (фиг. 5).

Дискусия

Първият лазер е конструиран от Майман през 1960 г. и няколко години по-късно е успешно внедрен в медицината и оралната хирургия с множество ползи. Дава възможност за максимално прецизен разрез заради запушването на малките кръвоносни и лимфни съдове, което води до хемостаза и намаляване

на постоперативната едема. В допълнение таргетните тъкани са дезинфекцирани поради локалния затоплящ ефект и образуването на коричка, което води до намаляване на цикатрикса заради намаленото постоперативно тъканно свиване, даващо възможност да се избегнат шевовете.
Диодните лазери като последно поколение лазери имат някои предимства, като намалена цена и размер, и позволяват на оператора да работи както в постоянен, така и в пулсов режим. Нашият опит показва, че тази технология представлява нов подход към разрешаването на гингивалното разрастване по време на ортодонтско лечение с по-комфортен за пациента оперативен и постоперативен период.

Редакционна бележка: Пълен списък с препратките е наличен при издателя.

error: Съдържанието е защитено!