Годишното издание на симпозиума Competence in Esthetics, организиран от Ivoclar Vivadent, се проведе в БУДАПЕЩА

Годишното издание на симпозиума Competence in Esthetics, организиран от Ivoclar Vivadent, се проведе в БУДАПЕЩА

През 2019 г. Ivoclar Vivadent се завърна в града, където започна всичко – първият симпозиум Competence in Esthetics се проведе в Будапеща преди девет години и оттогава не спира да бележи успехи. 1100 участници от 30 държави, 19 лектори от 10 страни: това сочи равносметката за тазгодишното издание, което се проведе на 15 и 16 ноември.

Обучението и продължаващото развитие винаги са били важни за Ivoclar Vivadent. Във встъпителната си реч главният директор за Източна Европа Gernot Schuller заяви, че е отговорност и задължение на компанията да осигури на своите клиенти изпробвани и доказали се продукти, включително и нужните им знания и опит, за да ги използват на практика. „Симпозиумът Competence in Esthetics комбинира лекции, изложение с демонстрации на живо, неформални сбирки на колеги и дава на участниците синтезирана информация за последните иновации в денталната медицина и денталните технологии.“

Фиг. 1 до 6

Фиг. 1 Главният директор на Ivoclar Vivadent Източна Европа Gernot Schuller открива симпозиума Competence in Esthetics.
Фиг. 2 Симпозиумът Competence in Esthetics е най-значимото събитие за лекари по дентална медицина и за зъботехници в региона. Фиг. 3 Председателят на научния комитет
д-р Pal Gerloczy Фиг. 4 Представяне на приложението IvoSmile с д-р Dan Patroi. Фиг. 5 Изложението и демонстрациите на живо се радваха на особен интерес.
Фиг. 6 Д-р Tatiana Repetto-Bauckhage, Gernot Schuller и д-р Mikola, победител в Dental Progress Award.

Председателят на научния комитет д-р Pal Gerloczy, член на Европейската академия по естетична дентална медицина и основател на Унгарското общество по естетична дентална медицина, се прояви като вещ модератор през двата дни на събитието и съдействаше въпросите на публиката да получат своя отговор. Множество съвременни концепции, както и последните иновации в денталната медицина и денталните технологии бяха разгледани в лекциите на презентаторите. Особено внимание беше обърнато на ефикасните работни процеси, които осигуряват високоестетични резултати. Съществена част от програмата беше посветена на планирането на лечебните планове и приложението на дигиталните технологии. Успешната комуникация между зъболекар и зъботехник се оказа ключова за успешното завършване на всички клинични случаи. Другите теми, които бяха дискутирани по време на симпозиума, варираха от директни и индиректни възстановявания до комплексни имплантологични случаи. Краят на първия ден, който беше наситен с много информация, беше време за обмяна на опит и завързване на нови контакти между колеги. На вечерното събитие присъстваха много унгарски специалисти, атмосферата беше приповдигната и изключително забавна.

Вторият ден стартира с презентация на Dental Progress Award. На амбициозни наскоро завършили лекари по дентална медицина от 12 различни държави бе предоставена възможността да участват в състезание за документиране и възстановяване на клас II кавитет, отговарящ на определени условия. Международното жури оцени 23 кандидатури. Целта на състезанието бе да представи нови таланти. От петимата финалисти беше избрана д-р Eva Mikola от Университета в Будапеща, която беше тазгодишният победител. Тя имаше възможността да презентира своя случай по време на симпозиума. След презентацията си д-р Mikola добави: „За мен да представя случая си пред толкова голяма аудитория беше изключителна възможност. Изумена съм от работата и високото нивото на всички лектори. Днес аз самата имах честта да презентирам работата си, което ме кара да се чувствам особено горда“.

Освен лекциите по време на симпозиума бяха излъчени демонстрации на живо, които предоставиха полезни съвети и трикове, приложими в ежедневната практика. Препоръките бяха добре приети и оценени от участниците. Множество компании използваха възможността да представят най-новите си продукти на изложението и да влязат в пряк контакт със своите клиенти.

В края на конгреса беше обявено следващото голямо събитие, а именно International Expert Symposium, който ще се проведе под надслова „Успяваме заедно в денталната медицина на бъдещето“ в Париж на 12 и 13 юни 2020 г. Можете да откриете повече информация за конгреса тук.