Глътка свеж въздух: Dental Tribune Bulgaria добавя 2 нови специализирани издания в портфолиото си

Глътка свеж въздух: Dental Tribune Bulgaria добавя 2 нови специализирани издания в портфолиото си

През 2019 г. Dental Tribune Bulgaria ще включи две нови специализирани издания в календара си. Както на аудиторията е добре известно, всеки месец заедно с широкоспектърния вестник Dental Tribune читателите получават по едно специализирано издание – Endo, Perio, Laser, Implant, Ortho, Digital Tribune, както и специално издание, посветено на победителите в конкурса „Усмивка на годината“. Новите заглавия от тази поредица са Prevention Tribune, посветен на превантивната дентална грижа, и Science Tribune, в който ще бъдат публикувани научноизследователски статии и доклади от клинични изпитвания.

Prevention Tribune

Как може значението на превенцията да бъде комуникирано със зъболекарите и техните пациенти и как биха могли денталните практики да станат още по-успешни? Новият Prevention Tribune ще представи на читателите информация, продукти и бизнес модели, които да бъдат в помощ на практиките, които активно се интересуват от възможността да разширят услугите, които предлагат на своите пациенти.

Оралните науки са напреднали до такава степен, че зъболекарите вече имат задълбочени познания за оралния биофилм, зъбния кариес и пародонталните заболявания. Макар денталните лекари да разполагат с необходимите инструменти и знания за предотвратяване на този тип заболявания , случаите на интердисциплинарна колаборация между специалисти по превантивна и възстановителна дентална медицина тепърва ще зачестяват, особено по отношение на диагностиката и лечението. И докато новите устройства и протоколи, насочени към профилактиката, ще навлизат все повече в денталните практики, ангажираността и мотивацията на пациентите си остава най-ключовият фактор за поддържането на добро орално здраве в дългосрочен план.

Мисията на Prevention Tribune е да превърне превантивната дентална медицина в неделима част от ежедневната дентална практика и да помогне на денталните лекари да възприемат подход, насочен към общото здраве на техните пациенти. Подобна промяна в парадигмата би променила и начина, по който пациентите възприемат лекуващите ги дентални лекари и собственото си орално здраве. Изданието ще обхваща широк спектър от свързани теми, в това число орална хигиена и профилактика, както и нови аспекти на оралното и общото здраве. Освен това публикацията ще представя най-новите изследвания върху първичната, вторичната и третичната профилактика. Фокусирайки се върху интердисциплинарния лечебен подход, Prevention Tribune ще има за цел да укрепи връзките между денталната медицина и други медицински специалности.

Science Tribune

Science Tribune е другото ново допълнение в портфолиото на Dental Tribune. Целта на специализираното издание е да допринесе за бързия обмен на информация между научните дружества, представителите на индустрията и практикуващите дентални лекари, като така подпомага взимането на решения в клиничните практики в международен план.

В Science Tribune ще се публикуват оригинални и високопрофесионални изследвания и клинични доклади в различни сфери на денталната медицина. Приоритет в съдържанието са научни публикации, фокусиращи се върху клинични техники, както и такива с пряко влияние върху взимането на решения и резултатите в тези области на денталната медицина.

Очаквайте първото издание на Science Tribune през септември 2019 г., последвано от първи брой на Prevention Tribune през октомври.

error: Съдържанието е защитено!