Функционална естетична логопедична терапия

Синергия между дентална медицина и естетичната медицина?

Д-р Valerio Bini, д-р Andrea Piccardi и д-р Gabriele Maria Marzola, Италия

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Естетичната медицина все по-активно се вписва в глобалното търсене на хармония и баланс, дефинирана от определени развити и оформени с времето канони, но и прогресивно отговаряща на биопсихосоциалния функционален профил.1 От тази гледна точка различни специалности намират общо поле за изява, фокусирайки се основно върху взаимовръзката между структурата и функцията, които са инкорпорирани в един динамичен функционален модел, притежаващ характеристични и интегративни връзки.2 В настоящата статия ще разгледаме в дълбочина как логопедичната терапия може да допринесе за лицевата естетика3 и да повлияе на реорганизацията на стоматогнатните функции4 в синергия с естетичната медицина и естетичната дентална медицина5 при пациенти, които искат естетични корекции – нещо, дълбоко свързано с личностното възприятие за самия себе си и с най-интимните емоции за себеусещане.6

Премиум съдържание

За да прочетете това съдържание, трябва да сте се абонирали за Dental Tribune България. Влезте във вашия премиум профил или се абонирайте сега!