Една жена с богата биография, с още по- богата клинична практика и вече с голяма титла: доц. д-р Мирослава Динкова – доктор на науките

„ Ортодонтията е обсебваща – или трябва да ѝ се посветиш, или да я гледаш отстрани.“

На 12 октомври в МУ–София доц. Д-Р МИРОСЛАВА ДИНКОВА от Катедрата по ортодонтия имаше публична защита за придобиване на най-високата научна степен – „Доктор на науките“. Темата бе: „Приложение на ДЕНТАЛАЙН дигитални алайнери за ортодонтско лечение“. „Тази научна разработка е естествен завършек на една дълга и много успешна клинична и преподавателска практика“, коментира в своята рецензия председателят на научното жури – проф. Лаура Андреева. Dental Tribune използва празничния повод, за да потърси за интервю доц. д-р Мирослава Динкова.

Доц. д-р Динкова, поздравления за придобитата титла – доктор на науките! Членовете на научното жури единодушно гласуваха „за“ придобиване на вашата научна степен и всички до един се изказаха изключително ласкаво за дисертационния ви труд и за вас самата. Ще цитирам проф. Мариана Димова, която в своята рецензия коментира, че съгласно закона на Р България за развитие на академичния състав вие достигате над два пъти повече изискуемия минимум, на който трябва да отговаря един кандидат за научна степен – доктор на науките. И така, доц. д-р Динкова, имате прекрасна и задълбочена научна кариера, дългогодишен преподавател сте във Факултета по дентална медицина, работите и управлявате успешна практика, имате признание от обществото и колегите, радвате се и на хубаво семейство, а от днес сте и с най-високата научна степен. Какво обаче нямате? Има ли нещо, което пожертвахте, за да сте това, което сте днес?

Липсваше ми лично време. Време за децата ми преди и за внуците ми сега. Ортодонтията е обсебваща – или трябва да ѝ се посветиш, или да я гледаш отстрани. В този ред на мисли тя става хоби. А когато хобито и професията са в една посока, времето никога не стига, винаги има недовършени проекти, експериментът е в основата на работата, административните лимити не са актуални. С една дума, не може да става и дума за жертвани време и усилия.

Темата на защитата ви за придобиване на научната степен бе „Приложение на ДЕНТАЛАЙН дигитални алайнери за ортодонтско лечение“, което е сам по себе си един иновационен дисертационен труд. Вие сте един от създателите на ДЕНТАЛАЙН алайнерите. На публичната си защита споделихте, че първият ви опит за лечение с дигитални алайнери е бил през 2003 г., с Invisalign, когато нямаше интернет и мобилни телефони и когато възможностите за консултация или ревизия на планираните и получените алайнери бяха почти невъзможни. Какво се случи след това и как стана така, че лечението с алайнери се превърна във ваша съдба?

Имах доста години ортодонтска практика преди появата на алайнерите. И сега те не са единствената система апарати, с които работя. Първите лечения с алайнери приложих преди около 18 години. Не получих очакваните резултати, защото случаите бяха прекалено сложни, а аз нямах опит. Замислих се за възможностите да работя по независеща от външни фактори система. Тогава имах нужда от приложение на алайнери предимно за лечения с брекети, особено в лингвалната ортодонтия, което теоретично трябваше да става много по-бързо и лесно, със скъсени лечебни срокове. Започнахме с Clear Aligner Manual на д-р Kim, което ни позволи да проследим всеки етап от лечението, да подреждаме зъбите според плана си, но те се базират на ръчен сетъп, което ги прави по-неточни. Този период много ни помогна да осмислим как и колко да се местят зъбите и какви са възможностите на подвижните апарати – алайнери. Нуждата от прецизност и контрол на лечението ни насочи към дигитализация и когато купихме първия CAD/CAM преди 9 години, започнахме дигитализиране на процеса. ДЕНТАЛАЙН са резултат от усилията ни да създадем наша изцяло дигитална система алайнери. Разбира се, философията е заимствана, но планирането и лабораторното изпълнение са изцяло контролирани и по наша прескрипция.

Оформяйки клиничните изводи, забелязахме, че в ортодонтията реално няма прецизна система за контрол и оценка на работата. Конвенционалните гипсови модели преди и след лечение, поставени един до друг, било то физически, или цифрови, не ни дават достатъчно информация за реалните движения или степента на изпълнение на заложената прескрипция. Търсейки решение, акцентът на работата се измести по посока на изработване на метод за планиране, оценка и контрол на резултата от лечението и изработване на дигитален архив. Създадените от нас софтуерни продукти много ни помагат в това направление, макар да има още много, много какво да се желае.

Технологията на алайнерите предизвика революционна промяна в ортодонтията, свързана с трансформация на конвенционалното мислене на ортодонтите за това как да движат зъбите. Появата на алайнерите не отхвърля конвенционалната ортодонтия. Факт е обаче, че конвенционалната ортодонтия дълги години отказваше да приеме насериозно дигиталната ортодонтия.

Очевидно вие сте човек, който не само има нюх да открива новостите в ортодонтската наука, но сте имали и куража да ги прилагате. Вие бяхте един от пионерите посланици на лечението с алайнери и вероятно сте се сблъсквали с по-особено отношение на ваши колеги. Бихте ли потвърдили това и ако да, как се справихте, за да сте тук, където сте днес?

Рецептата е упоритост и вътрешното убеждение да следвам моя път по моя начин. В началото наистина административното ръководство на катедрата не ме подкрепи както за работата ми в областта на лингвалната ортодонтия и лечението на възрастни пациенти, така и при алайнерите, но това беше много отдавна. В последните години възможността да посещаваме европейски и световни форуми не само като слушатели, но и като активни участници с наши разработки, разшири мирогледа на всички в Катедрата по ортодонтия на ФДМ–София. Получихме подкрепата на ръководството и възможността да защитим научно резултатите от работата си. За съжаление, в по-голяма степен все още базата данни за научните ни разработки е от леченията в частните ни кабинети, а инвеститори сме основно ние. Понастоящем ръководството на катедрата и колегите оценяват научния труд и сме толерантни към работата на всеки, защото наистина всяка научна разработка изисква много натрупан опит, време и усилия.

Един от членовете на научното жури – проф. Марияна Димова, коментира, че „изследванията в дисертационния труд имат безспорен категоричен научен и практико-приложен характер“. Бихте ли изброили доказателствата за това твърдение?

След завършване на работата систематизирахме и акцентирахме на основните моменти, които могат да допринесат за осъвременяване на ежедневната ни практика. Като приноси с оригинален характер определихме създаването и възможността за приложение в денталната клинична практика на софтуерен инструмент ZUB Studio за изработване на дигитални мотивационни модели с оклузален ключ. Създаден е метод за изработване на естетични ретайнери върху мотивационни модели на виртуално завършено лечение, които показват успешния край на конвенционалното лечение. Създаденият от нас софтуерен модул за дигитално сравнително измерване дава прецизни резултати на суперимпозирани 3D модели. Протоколът на ДЕНТAЛАЙН дигиталните алайнери, включващ виртуален анализ и планиране на ортодонтско лечение, потвърждава ефективността на алайнерите за успешно прилагане и лесно постигане на редица зъбни движения.

Приложената от нас виртуална система за планиране отговаря на златен стандарт в денталната медицина за постигане на прецизни резултати – ясни, планирани и контролирани от самото начало до края на лечението.

ДЕНТАЛАЙН алайнерите се използват за лечение на леки до средно тежки случаи. Но кое ги различава от останалите алайнер системи?

Протоколът на ДЕНТAЛАЙН е изцяло дигитален. Лечението се провежда на стъпки с алайнери с различна дебелина. Границите им са удължени апикално в областта на прикрепена гингива, което увеличава ретентивността на апаратите, благоприятства корпусното зъбно движение и позволява планиране на по-големи премествания в една стъпка, т.е. намалява общия брой стъпки за провеждане на лечението и лечебното време. В протокола на ДЕНТАЛАЙН е включено изработване на мотивационни модели с естетични ретайнери по виртуалния сетъп преди началото на ортодонтското лечение. Успешното му поставяне след завършване на реалното лечение е клиничен тест за прецизност и съвпадение на виртуалния лечебен план с реално проведеното лечение. Изработените мотивационни модели, които са елемент на дигиталния архив, са доказан инструмент за мотивация в практиката.

Създадохме и приложихме софтуерен инструмент ZUB Studio, чрез който по метода „Един пациент – един файл“ в един общ файл е събрана цялата необходима информация и изработено пълно дентално-ортодонтско досие на пациента. Информацията е достъпна и е притежание на пациента като личен архив през целия му живот. Изведен е алгоритъм както за цялостно лечение с ДЕНТАЛАЙН дигитални алайнери, така и при комбинирано двуетапно лечение с ДЛН и фиксирана техника.

Какъв е работният протокол при лечение с ДЕНТАЛАЙН дигитални алайнери?

В резултат на обобщените резултати от проведените с ДЕНТАЛАЙН дигитални алайнерв лечения предлагаме клиничен протокол в 11 стъпки.

Когато става дума за комплексно лечение, на какъв етап могат да се включат алайнерите в лечението?

Това се определя клинично. При осигурено достатъчно място на зъбите в зъбната дъга завършващата нивелация може да се реализира с алайнери. Този протокол скъсява лечебното време предвид биомеханиката на алайнерите.

Много общопрактикуващи зъболекари биха искали да включат лечението с алайнери в своята практика, но имат притеснения да го направят. Какво бихте ги посъветвали?

Първоначално алайнерите са създадени за малки зъбни движения, извършвани в кабинета на общопрактикуващия дентален лекар, като например корекции на рецидиви след ортодонтско лечение, корекция на леко до средно струпване, за предпротетична подготовка на единични зъби, нивелация на фронталните сегменти с последващо шиниране при пациенти с пародонтално заболяване. Както всички лечебни методи, и философията на алайнерите се характеризира със специфика и особености, които изискват предварително обучение. Всяка система алайнери, в това число и ДЕНТАЛАЙН, предлага сертифицирани курсове.

По време на защитата на докторската ви степен в своята рецензия проф. д-р Вера Крумова, която също бе част от научното жури, ви препоръча да издадете дисертационния си труд в монография с цел надграждане на знанията на специализанти и студенти по дентална медицина. Ще го направите ли?

Използвам случая да благодаря на проф. Крумова за високата оценка на работата ми, защото така възприемам препоръката ѝ. В момента не си поставям амбициозни задачи, тази идея първо трябва да узрее. Засега си пожелавам да си върнем възможностите за социален живот и усещането за свобода, да можем отново да пътуваме и да се насладим на дните си.

Благодарим за това интервю!