Харлоу, Великобритания: Сега, след като на много от въпросите, свързани с COVID-19, със симптомите, рисковете и времето за възстановяване, е даден отговор, учените са

Резюме Цел Целта беше да се изследва хомогенната миоелектрична активност на лицево-челюстната област и да се открие миодинамичното равновесие на мускулатурата при деца от различни