Резюме Въпреки големия технологичен и медицински напредък през последните години все още съществуват редица професионални рискове за здравето в денталната практика. Опасността от нараняване на