Научен доклад потвърждава надеждността на керамичната система IPS e.max Последното издание на научния доклад върху IPS e.max потвърждав а 96-процентната преживяемост на материалите. Клиничната ефективност на

Ботулиновият токсин (botulinum toxin, BTX) е невротоксин и инжек­тирането му в дъвкателните мускули предизвиква мускулна слабост и парализа. Този паралитичен ефект на BTX индуцира

Автотранспланта - цията представлява древна хирургична манипулация, включваща преместване на зъби от една позиция на друга. В периода между 1950 и 1970 г. автотрансплантацията

error: Съдържанието е защитено!