Използване на златни кепета при мостова конструкция От проучванията, проведени от Lindhe и Nyman, описани в предишни статии от настоящата поредица, става ясно, че е