Работещият във Франция Д-Р FABRICE BAUDOT се е специализирал в областта на пародонтологията, лазерно асистираната хирургия и имплантологията и проявява особен интерес към циркониевите

Въведение През последните години лазерите се превърнаха в изключително полезно средство при изпълнение на всекидневната работа в денталната практика. Лазерните системи намират все по-голямо приложение

Nd:YAG лазерите, тествани в лабораторни условия, демонстрират успешно отстраняване на фрагменти от счупени инструменти в кореновите канали1-4. Това може да се случи по 4

Въведение Меланинът е най-често срещаният ендогенен пигмент. Той се продуцира от клетки, наречени меланоцити, които се намират в базалния слой на епитела. Меланинът определя цвета

По повод голямата новина за страната ни „Dental Tribune България“ разговаря с председателя на Българското дентално лазерно общество, който е и научен председател на

Въведение Концепцията за минимална инвазивност в денталната медицина може да бъде дефинирана като максималното запазване на здрави твърди зъбни тъкани, което например включва минималното отнемане

В основата на консервативното зъболечение е заложен консервативният подход, или казано с други думи, „щадящо отношение“ – минимално отнемане на твърди тъкани и запазване

Черният влакнест език (ЧКЕ) представлява доброкачествено медицинско състояние, характеризиращо се с удължени филиформени папили с типично разположение по гърба на езика1. Честотата му варира