Сравнително проучване Д-р Mina Mazandarani, д-р Maziar Mir, д-р Masoud Shabani, Иран; проф. Norbert Gutknecht, Германия   ВЪВЕДЕНИЕ В сферата на ендодонтията ефективното почистване на кореново-каналната система е

Д-р Carmine Prisco, Италия   [caption id="attachment_6411" align="aligncenter" width="898"] Фиг. 1 Интраоралният скенер е най-широко използваната дигитална технология в съвременните дентални практики. Фиг. 2 Настройките на

Работещият във Франция Д-Р FABRICE BAUDOT се е специализирал в областта на пародонтологията, лазерно асистираната хирургия и имплантологията и проявява особен интерес към циркониевите

Въведение През последните години лазерите се превърнаха в изключително полезно средство при изпълнение на всекидневната работа в денталната практика. Лазерните системи намират все по-голямо приложение

Nd:YAG лазерите, тествани в лабораторни условия, демонстрират успешно отстраняване на фрагменти от счупени инструменти в кореновите канали1-4. Това може да се случи по 4

Въведение Меланинът е най-често срещаният ендогенен пигмент. Той се продуцира от клетки, наречени меланоцити, които се намират в базалния слой на епитела. Меланинът определя цвета

По повод голямата новина за страната ни „Dental Tribune България“ разговаря с председателя на Българското дентално лазерно общество, който е и научен председател на

Въведение Концепцията за минимална инвазивност в денталната медицина може да бъде дефинирана като максималното запазване на здрави твърди зъбни тъкани, което например включва минималното отнемане