Въведение Концепцията за минимална инвазивност в денталната медицина може да бъде дефинирана като максималното запазване на здрави твърди зъбни тъкани, което например включва минималното отнемане

В основата на консервативното зъболечение е заложен консервативният подход, или казано с други думи, „щадящо отношение“ – минимално отнемане на твърди тъкани и запазване

Черният влакнест език (ЧКЕ) представлява доброкачествено медицинско състояние, характеризиращо се с удължени филиформени папили с типично разположение по гърба на езика1. Честотата му варира

Интервю на Dental Tribune с доц. д-р Георги Томов, председател на Денталното лазерно общество, което стои в основата на организацията на Лазерната дентална академия   На

Запазването на виталитета на пулпата е едно от най-големите предизвикателства в съвременната ендодонтия. При виталната пулпна терапия след откриване на пулпата поради дълбок кариес,

Използването на лазерни устройства предоставя възможности за по-неинвазивни лечения в устната кухина. Ербиум лазерът е най-широко използваният лазер в денталната медицина днес. Той предлага

Устройството, комбиниращо в едно диоден лазер 975 nm и радиочестотен генератор 2.2 MHz (LaserHF; MedLas Medical), се оказа уникално по рода си и ефективно

error: Съдържанието е защитено!