Планиране на хирургичните, естетичните и оклузалните процедури за изработване на конструкция върху импланти, възстановяваща цялата зъбна дъга Въведение Благодарение на дигиталните технологии на все по-нарастващия брой

Все повече пациенти, които посещават практиката ни, имат огромно желание за холивудска усмивка. При извършване на козметични корекции върху усмивката, било то чрез използване

Planmeca е известна с високотехнологичните си иновации и непрекъснатото развиване и подобряване на продуктовата си гама. Мощната Planmeca Romexis софтуерна платформа дава възможност всички

Възстановяване на единични зъби с Tetric CAD Нараства приложението на композитни блокчета при работа с CAD/CAM, особено за изработване на малки възстановявания като инлеи, онлеи

Оклузални фасети на дистални зъби в денталната практика Книгата със заглавие Porcelain Laminate Veneers (гКерамични фасети“) на David A. Garber, Ronald E. Goldstein и Ronald

Въведение В последно време дигитализацията на работния процес в денталната медицина се наложи трайно в практиката благодарение на технологичния напредък в лицето на интраоралните скенери

Резюме Успешното лечение на зъбното изтриване във фронталния участък на долната челюст представлява истинско предизвикателство за лекаря по дентална медицина. Целта на тази статия е

Точно изработване на временни коронки с IPS e.max Press Multi Формата на възстановяванията във фронталния участък оказва голямо влияние на симетрията на гингивалния контур. Временните