Оклузални фасети на дистални зъби в денталната практика Книгата със заглавие Porcelain Laminate Veneers (гКерамични фасети“) на David A. Garber, Ronald E. Goldstein и Ronald

Въведение В последно време дигитализацията на работния процес в денталната медицина се наложи трайно в практиката благодарение на технологичния напредък в лицето на интраоралните скенери

Резюме Успешното лечение на зъбното изтриване във фронталния участък на долната челюст представлява истинско предизвикателство за лекаря по дентална медицина. Целта на тази статия е

Точно изработване на временни коронки с IPS e.max Press Multi Формата на възстановяванията във фронталния участък оказва голямо влияние на симетрията на гингивалния контур. Временните

Доклад на клиничен случай Въведение Пулпо-каналната облитерация (ПКО), известна още като гкалцифицираща метаморфоза“, се смята от някои автори като реакция на пулпата към травма и се

Обеззъбяването се счита за физиологичен проблем и сериозен риск за оралното здраве по целия свят1,2. Заместването на липсващи зъби с добре планирани и изработени

Въведение Причината за възникването на апикален и перирадикуларен периодонтит (заболяванията на ендодонта) са микроорганизмите, намиращи се в корено-каналната система. При липса на микроорганизми не възниква

Въведение Максиларният синус е най-голямата параназална кухина и лежи над processus alveolaris на горната челюст1. Топографо-анатомичните съотношения между горните молари и максиларния синус налагат особено