Минимално инвазивни протетични интервенции и нови дигитални приложения за изготвяне на лечебен план В днешно време нуждата от протетично лечение на зъби с несъвършенства постоянно

Ключови думи Възстановяване на единичен зъб, естетически значима област, тежка атрофия на алвеоларния гребен, водена тъканна регенерация (GTR), едночастов имплант, без ламбо, имедиатно натоварване, имплантология

Статията обобщава биологичните принципи, необходими за успешната автотрансплантация на зъби   Трансплатацията на зъби буди различни асоциации при различните зъболекари: при едни тя е свързана с

Имплантологията се е превърнала във фундаментален, ако не и рутинен компонент на оралната рехабилитация и най-надеждната процедура в опита на дисциплината да се осъществи

По всичко личи, че все още съществува разделение между клиницистите, които използват 3D технологии за планиране и поставяне на зъбни импланти, и тези, които

Когато първите керамични импланти бяха поставени през периода 1960–1970 г. в Тюбинген, Германия, под ръководството на проф. Willi Schulte, очакванията бяха високи и изглеждаше,

[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="all" ihc_mb_template="3" ][/ihc-hide-content]Имплантите позволяват да се възстановят липсващи или загубени зъби чрез фиксирани върху тях неснемаеми протези или като служат за задържане

Темата за костозаместването или костната регенерация, ксеногенните и алогенните костозаместители и биомиметичните материали се дискутира в лицево-челюстната хирургия и предизвиква много противоречиви мнения. Въпреки

error: Съдържанието е защитено!