Доклад на клиничен случай Резюме Дълбоките инфекции в шийната област заемат значителна част от патологиите в денталната медицина. Ранната диагностика и медицинска намеса играят изключително важна

Определяне на позиция на долнa челюст по време на лечението и други оклузални особености Оклузията е тема, която често поражда объркване у зъболекарите. Тя е

Необходимостта от кератинизирана тъкан около зъбите беше обект на дълги дебати в пародонтологията, а в днешно време подхранва задълбочени спорове в имплантологията. Значимостта на

Продължават изследванията върху сложните взаимоотношения в оралния микробиом – обществото от микроорганизми, които се намират в устната кухина, и по същия начин нашето собствено

Зъбният кариес си остава основен проблем за оралното здраве, засягащ хора на всякаква възраст, най-често в развиващите се и неразвитите страни1. Превенцията и контролът

Зъбната оклузия варира при различните индивиди, а постигането на правилна физиологична оклузия след остеотомия е от ключово значение за комплексното функциониране на цялата стоматогнатна

Преди векове денталната медицина идентифицира минералните отлагания – зъбния камък, като основна причина за денталните заболявания. На по-късен етап последващи изследвания са установили, че

Дентиновата свръхчувствителност се дефинира като „усещане на болка, възникващо в отговор на химични, термични, тактилни или осмотични дразнители в контакт с открит дентин, което

error: Съдържанието е защитено!