Факт е, че в последните години се наблюдава недостиг на идеи, концепции и техники, основаващи се на утвърдени биологични принципи. Естествено, най-сериозният играч в създаването

Доклад на два клинични случая Коригиране на клас II и на дълбока захапка със системата Invisalign® и ежеседмични смени на алайнерите. Д-р Schupp и д-р Haubrich Лечение

Доклад на клиничен случай Резюме Дълбоките инфекции в шийната област заемат значителна част от патологиите в денталната медицина. Ранната диагностика и медицинска намеса играят изключително важна

Определяне на позиция на долнa челюст по време на лечението и други оклузални особености Оклузията е тема, която често поражда объркване у зъболекарите. Тя е

Необходимостта от кератинизирана тъкан около зъбите беше обект на дълги дебати в пародонтологията, а в днешно време подхранва задълбочени спорове в имплантологията. Значимостта на

Продължават изследванията върху сложните взаимоотношения в оралния микробиом – обществото от микроорганизми, които се намират в устната кухина, и по същия начин нашето собствено

Зъбният кариес си остава основен проблем за оралното здраве, засягащ хора на всякаква възраст, най-често в развиващите се и неразвитите страни1. Превенцията и контролът

Зъбната оклузия варира при различните индивиди, а постигането на правилна физиологична оклузия след остеотомия е от ключово значение за комплексното функциониране на цялата стоматогнатна