Д-р Harvey S. Shiffman, САЩ Една от най-бързо разрастващите се индустрии в световен мащаб е лицевата естетика. Да, красотата е в очите на гледащия, но

Синергия между дентална медицина и естетичната медицина? Д-р Valerio Bini, д-р Andrea Piccardi и д-р Gabriele Maria Marzola, Италия   ВЪВЕДЕНИЕ Естетичната медицина все по-активно се вписва в

Д-р Sushil Koirala, Непал   ВЪВЕДЕНИЕ В съвременното общество, издигащо в култ красотата, повечето хора биха искали да изглеждат и да се чувстват по най-добрия възможен начин

Модерен подход, който обхваща всички аспекти на естетиката и денталната биомеханика, или как да възстановим усмивката и функцията с консервативни, често неизискващи препарация техники. Денталната

Умелото съчетаване на съвременни материали и добри мануални умения води до дълготрайни естетични резултати Целта на ресторативното лечение е да се възстанови естетичната цялост на

Нови технологии+клинични умения=отлични резултати Ресторативната дентална медицина днес се намира в състояние на дълбоко концептуално разделение, при което се офор-мят два лагера – традиционният, който

Въведение Естетичните изграждания с композит играят основна роля при директните възстановявания в денталната практика днес. Клиницистите имат възможността да възстановяват зъбите на пациентите със съответните

Керамичните фасети представляват вариант за минимално инвазивно лечение при възстановяване на усмивката. Денталните материали и техники непрекъснато се усъвършенстват, при което се променят и