Кога? Как? Защо? Въведение Бактериите и метаболитните им продукти са най-честата причина за възникване на пулпен или периапикален възпалителен процес1. Целта на съвременната ендодонтска терапия е

Доклад на клиничен случай Въведение Клиничното справяне с калцифицирани зъби представлява предизвикателство за ендодонтското лечение и съставлява значителна част от съвременната ендодонтска практика. В днешно време

В ъв времената на „фаст фууд“ и „фаст фешън“ все повече се натъкваме и на „фаст дентистри“ синдрома. Липсата на клинично време, ограничените технически

Вертикалните коренови фрактури са едно от най-често срещаните усложнения при зъби след ендодонтска терапия и обикновено налагат екстракцията на зъба (Haueisen и кол. 2013).

Пълното дезинфекциране на корено-каналната система, когато се вземат под внимание всички фактори, е значително предизвикателство. Ако я разгледаме на нанониво, има приблизително 76 000

Доклад на клиничен случай на ендодонтско лечение с прилагане на радиално излъчващи накрайници   Ендодонтската терапия е начинът за лечение на зъби с апикален периодонтит и

Главната цел на ендодонтията е да лекува или предотвратява появата на ендодонтска патология чрез подходящо почистване, дезинфекция и обтуриране на корено-каналната система. Това се

Технологичният напредък в денталната медицина през последното десетилетие доведе до по-масово навлизане на денталния микроскоп (ДМ) в зъболекарската практика. И докато преди време използването

error: Съдържанието е защитено!