Въведение Отразената орофациална болка, която представлява болка, усещаща се в зона, отдалечена от първопричината, е много често срещана в денталната практика1,2. Като ендодонтисти диагностиката на

Необходимостта от познания и умения в сферата на ендодонтията е по-голяма от всякога. Реакцията и поведението на пациентите при новината, че някой от зъбите

Резюме Въведение Хоризонталната коренова фрактура представлява фрактурна линия, която е перпендикулярна или коса спрямо надлъжната ос на зъба. Не се среща особено често и съставя по-малко

Въведение Случаите на неуспешно проведени ендодонтски лечения са често срещани в ежедневната ни практика. Лечебният план, както и комуникацията с пациента представляват предизвикателство за клинициста.

Кога? Как? Защо? Въведение Бактериите и метаболитните им продукти са най-честата причина за възникване на пулпен или периапикален възпалителен процес1. Целта на съвременната ендодонтска терапия е

Доклад на клиничен случай Въведение Клиничното справяне с калцифицирани зъби представлява предизвикателство за ендодонтското лечение и съставлява значителна част от съвременната ендодонтска практика. В днешно време

В ъв времената на „фаст фууд“ и „фаст фешън“ все повече се натъкваме и на „фаст дентистри“ синдрома. Липсата на клинично време, ограничените технически

Вертикалните коренови фрактури са едно от най-често срещаните усложнения при зъби след ендодонтска терапия и обикновено налагат екстракцията на зъба (Haueisen и кол. 2013).

error: Съдържанието е защитено!