Минимално инвазивни протетични интервенции и нови дигитални приложения за изготвяне на лечебен план В днешно време нуждата от протетично лечение на зъби с несъвършенства постоянно

Доклад на поредица от клинични случаи Резюме Целта на този доклад е да се опишат морфологичните промени в алвеоларната кост след отложено реплантиране на избити зъби,

Доклад на клиничен случай Резюме Дълбоките инфекции в шийната област заемат значителна част от патологиите в денталната медицина. Ранната диагностика и медицинска намеса играят изключително важна

Чревна микробиота Съществува тясна връзка между човека като гостоприемник и чревната микробиота. Чревната микробиота представлява сложни общества от микроорганизми, които предпазват червата от колонизирането им

Кога? Как? Защо? Въведение Бактериите и метаболитните им продукти са най-честата причина за възникване на пулпен или периапикален възпалителен процес1. Целта на съвременната ендодонтска терапия е

Доклад на клиничен случай Въведение Клиничното справяне с калцифицирани зъби представлява предизвикателство за ендодонтското лечение и съставлява значителна част от съвременната ендодонтска практика. В днешно време

В ъв времената на „фаст фууд“ и „фаст фешън“ все повече се натъкваме и на „фаст дентистри“ синдрома. Липсата на клинично време, ограничените технически

Определяне на позиция на долнa челюст по време на лечението и други оклузални особености Оклузията е тема, която често поражда объркване у зъболекарите. Тя е

error: Съдържанието е защитено!