Българска компания разработва 3D дентален софтуер

Българска компания разработва 3D дентален софтуер

ZUB Studio е името на софтуерния продукт за 3D Face and Teeth Design Software, разработван от българската компания „ТДС 2016“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Базовата версия на програмата ще бъде пусната на пазара в началото на 2019 г.

Пълната дигитална трансформация е факт във всички сфери на живота ни. В денталната медицина това се случва изключително бързо, всеобхватно и в някои случаи – объркващо за специалистите в бранша.

Броят на софтуерните приложения, предлагащи всевъзможни функционалности, нараства, като това допълнително затруднява избора на предпочитан продукт. В ежедневната практика денталните специалисти все повече са раздвоени между това дали да се развиват като лекари, работещи в практиката си, или като компютърни специалисти, познаващи в детайли всички дигитални възможности на предлаганите софтуерни решения.

През 2016 г. екипът, основал българската компания „ТДС 2016“ ООД, си поставя за цел създаването и развитието на софтуерен продукт, следващ възможностите на новите дигитални триизмерни технологии, но в същото време оптимизиращ процесите в клиниката и комуникацията с всички участници в лечебния процес. Предизвикателствата пред програмата, наречена по-късно ZUB Studio, са максимално професионално и достъпно да улес-ни интеграцията на 3D технологиите във всяка дентална практика, без това да бъде в тежест на екипа ѝ. През 2016 г. разработеният в детайли иновативен проект печели европейско финансиране. Потърсихме Орлин Атанасов, който е управител на „ТДС 2016“ ООД и който стои в основата на създаването на този софтуер, за да ни разкаже повече за него, както и за това как иновативният дигитален продукт ще улесни работата в денталната практика.

Орлин Атанасов, управител на „ТДС 2016“ ООД

Орлин Атанасов,
управител на „ТДС 2016“ ООД

Г-н Атанасов, представете продукта си. За кого и защо бе създаден той? 

Основната ни дейност в ДЕНТАЛАЙН е с насоченост ортодонтия и в частност – дигитализирано производство на алайнери за корекции на малоклузии. Работейки в тази сфера, в последните 7–8 години наблюдаваме пълна глобализация и дигитализация на процесите не само в ортодонтията, а във всички насоки на денталната медицина. Следвайки тези тенденции, един от основните проблеми, които дефинираме, е прекаленото усложняване на софтуерните програми. Затова решихме да разработим специализиран продукт – ZUB Studio, който да дава достъпни решения на задачи от ежедневието на всяка дентална практика или клиника. За тази цел обособихме отделно звено – гТДС 2016“ ООД, в което е концентрирана развойната дейност на екипа ни.

Колко време го създавахте?

Идеите, заложени в създаването на продукта, са плод на вече почти 10-годишна работа по темата Digital Dentistry. Реално обаче екипът ни, съставен от университетски преподаватели и IT специалисти, работи целенасочено върху ZUB Studio в последните две години. Тук е мястото да благодаря на доц. д-р Мирослава Динкова (катедра гОртодонтия“ при МУ – София), без чийто опит пътят ни в дебрите на денталната медицина щеше да бъде доста по-дълъг и труден.

Как ще съдейства този софтуер в оптимизиране на процесите в клиниката и в комуникацията с всички участници в лечебния процес?

Към момента сме готови със стабилно работещ базов модул на програмата. Основните задачи, които решава тя, са създаването и поддържането на дигитален архив от триизмерни модели, точната им супер-импозиция в един файл и разбира се, възможности за 3D визуализация, класификация и мотивация на пациентите. Дори в тази първа версия на програмата сме заложили интересни възможности за денталните специалисти, готови да отделят повече време за работа на компютър.

С какви познания и с каква операционна система на компютъра си е необходимо да разполага денталният професионалист, за да използва ZUB Studio?

Продуктът може да бъде инсталиран и ползван пълноценно под всички разпространени операционни системи, като изис-кванията към компютъра или лаптопа са минимални. На практика обменяните между кабинети и лаборатории файлове ще са абсолютно достъпни. Смятам, че ZUB Studio ще може да бъде ползван от всички дентални специалисти и асистенти, защото за работа с него не е необходимо допълнително компютърно обучение освен запознаване с интуитивните менюта и команди.

Българска компания разработва 3D дентален софтуер

Фотография: ZUB Studio

Съществуват ли и други подобни продукти на пазара и ако да, с какво вашият е по-различен от тях?

Пазарът се развива изключително динамично, но има няколко големи водещи фирми, които се опитват да диктуват темпото. Това, което наблюдаваме обаче, е, че основните продукти се състезават в това да предложат колкото е възможно повече функции, което усложнява програмите и ги прави скъпи и тромави. Интеграцията на тези продукти е може би икономически обоснована в големите клиники, но е трудно приложима и според нас ненужна в индивидуалните практики. Денталната медицина е отрасъл, в който сега и в бъдеще клиентите (пациeнтите) търсят лично отношение, отделяне на достатъчно време за престой на стола и пълна информираност. Не съм убеден и не вярвам, че всеки дентален лекар трябва да бъде и IT специалист, вместо да отделя достатъчно внимание на пациентите си или пък да има назначен IT експерт в кабинета си. Със създаването на ZUB Studio се опитваме да вървим по пътя на решаването на този проблем. Предоставяме лесен за ползване, функционален и високотехнологичен инструмент за всяка дентална практика.

Какъв чужд език трябва да ползват специалистите, за да работят със ZUB Studio?

В базовата версия на програмата са заложени два езика – aнглийски и разбира се, български. В близко бъдеще ще добавим и превод на всички световно разпространени езици.

Имате ли план за международна експанзия на софтуера?

Горди сме с това, че успяхме да създадем изцяло български продукт, който да бъде на световно ниво и в близко бъдеще да се конкурира с лидерите на пазара. В базовата версия на ZUB Studio все още не са заложени най-иновативните функции, но въпреки това той е изключително функционален. Специалистите ни все още работят и търсят най-оптималните решения за реализиране на всички идеи, които планираме да внедрим. Вярвам, че ZUB Studio ще се нареди сред лидерите на пазара, а голямата ни цел, разбира се, е да имаме успех на европейско и световно ниво.

Пожелавам успех и благодаря за този разговор. 

Предишна публикация
Следваща публикация